Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Ngày đăng: 04/01/2023 lượt xem

1. Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong thị trường chứng khoán là việc thực hiện xong thoả thuận giữa bên mua và bên bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh của các nhà đầu tư được ghép với nhau để giao dịch theo mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Có hai loại khớp lệnh là khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

2. Nguyên tắc khớp lệnh

Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian, cụ thể như sau:

Nguyên tắc khớp lệnh

 

3. Khớp lệnh định kỳ như thế nào?

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, để tìm ra mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch là lớn nhất. Khớp lệnh định kỳ thường được các sở giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định giá mở cửa và đóng cửa.

Ví dụ về khớp lệnh định kỳ:

Giả sử tại phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa của một mã chứng khoán có các lệnh mua và bán ở các mức giá như sau:

Lệnh mua Giá

(1.000đ)

Lệnh bán
Khối lượng Mã số Mã số Khối lượng
10.000 M1 ATO B1 20.000
15.000 M2 220,0 B2 35.000
17.000 M3 219,9 B3 20.000
20.000 M4 219,8 B4 23.000
25.000 M5 219,7 B5 10.000
32.000 M6 219,6 B6 13.000
55.000 M7 219,5 B7 10.000

 

Theo nguyên tắc người đi mua muốn mua ở giá thấp, còn người bán muốn bán được giá cao, ta có bảng lũy kế mua và lũy kế bán ở các mức giá như sau:

Tại mức giá 220.000đ, tổng lũy kế mua là 15.000 + 10.000 (khối lượng đặt mua ATO) = 25.000

Tại mức giá 219.900đ, tổng lũy kế mua là 17.000 + 15.000 + 10.000 = 42.000

Tại mức giá 219.8000đ, tổng lũy kế mua là 20.000 + 17.000 + 15.000 + 10.000 = 62.000

Tương tự, tại mức giá 219.500đ, tổng lũy kế bán là 10.000 + 20.000 (khối lượng đặt bán ATO) = 30.000

Tại mức giá 219.600đ, tổng lũy kế bán là 13.000 + 10.000 + 20.000 = 43.000

Tại mức giá 219.700đ, tổng lũy kế bán là 10.000 + 13.000 + 10.000 + 20.000 = 53.000

Lệnh mua Giá

(1.000đ)

Lệnh bán
Lũy kế mua Khối lượng Mã số Mã số Khối lượng Lũy kế bán
10.000 M1 ATO B1 20.000
25.000 15.000 M2 220,0 B2 35.000 131.000
42.000 17.000 M3 219,9 B3 20.000 96.000
62.000 20.000 M4 219,8 B4 23.000 76.000
87.000 25.000 M5 219,7 B5 10.000 53.000
119.000 32.000 M6 219,6 B6 13.000 43.000
174.000 55.000 M7 219,5 B7 10.000 30.000

 

Như vậy, tại mức giá 219.800đ cho khối lượng cổ phiếu được giao dịch là nhiều nhất (62.000 cổ phiếu). Các lệnh mua M1, M2, M3, M4 được thực hiện trọn ven. Các lệnh bán B1, B7, B6, B5 được thực hiện trọn vẹn, và lệnh B4 còn lại 14.000 chưa được thực hiện (đã thực hiện 9.000).

(*) Lưu ý: Trên đây chỉ là ví dụ đơn giản nhất của khớp lệnh định kỳ. Trên thực tế một phiên giao dịch, có rất nhiều mức giá được đặt chứ không chỉ dừng ở 6 mức giá như trên. Đồng thời tại mỗi mức giá cũng sẽ có rất nhiều lệnh mua hoặc bán, hệ thống sẽ tính tổng mua/tổng bán tại từng mức giá. Khi đó việc khớp lệnh được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như trên: 1. Ưu tiên về giá – 2. Ưu tiên về thời gian.

Các lệnh ATO/ATC theo nguyên tắc sẽ được ưu tiên khớp trước, vì lệnh ATO/ATC có nghĩa là bạn sẵn sàng mua/bán bằng mọi giá tại phiên xác định giá mở cửa và đóng cửa.

Trường hợp có nhiều mức giá đạt khối lượng giao dịch lớn nhất thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn. Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả mãn điều kiện trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

4. Khớp lệnh liên tục như thế nào?

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Ví dụ về khớp lệnh liên tục:

Giả sử tại phiên khớp lệnh liên tục của một mã chứng khoán, hiện có các lệnh mua và bán ở các mức giá như sau:

Lệnh mua Giá

(1.000đ)

 

Lệnh bán
Khối lượng Mã số Mã số Khối lượng
220,0 C 20.000
219,9 D 10.000
219,8
20.000 A 219,7
25.000 B 219,6

 

Xuất hiện 1 lệnh mua 15.000 cổ phiếu với giá 219.900đ, lệnh đó sẽ lập tức được khớp 10.000 cổ phiếu với lệnh bán D, còn dư mua 5.000 ở giá 219.900đ. Khi đó các lệnh còn lại trên thị trường như sau:

Lệnh mua Giá

(1.000đ)

 

Lệnh bán
Khối lượng Mã số Mã số Khối lượng
220,0 C 20.000
5.000 E 219,9
219,8
20.000 A 219,7
25.000 B 219,6

 

Xuất hiện 1 lệnh bán MP (lệnh thị trường) 10.000 cổ phiếu. Lệnh sẽ được khớp 5.000 giá 219.900đ với lệnh mua E; 5.000 còn lại của lệnh thị trường chưa được khớp sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó. Khi đó các lệnh còn lại trên thị trường như sau:

Lệnh mua Giá

(1.000đ)

 

Lệnh bán
Khối lượng Mã số Mã số Khối lượng
220,0 C 20.000
5.000 E 219,9
219,8 F 5.000
20.000 A 219,7
25.000 B 219,6

 

Trên đây là nguyên tắc khớp lệnh trong các phiên khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục của thị trường chứng khoán. Trên thực tế thì với mỗi mã chứng khoán sẽ có nhiều lệnh liên tục được nhập vào thị trường, do vậy khối lượng và giá khớp sẽ thay đổi liên tục.

Bài viết cùng chuyên mục

Lãi suất tăng, giá trái phiếu đi xuống và điều này tạo ra căng thẳng trong hệ thống tài chính trong ngắn hạn.

Khủng hoảng tại các Ngân hàng vừa và nhỏ có thực sự được ngăn chặn?

Như chúng ta đã biết, Silicon Valley Bank (SVB) chuyên cho vay lĩnh vực công nghệ. Một trong những vấn đề chính là sự gia tăng nhanh chóng của lãi...

chứng khoán hôm nay ngày 09.01

Điểm tin chứng khoán hôm nay 09.01.2023

ĐIỂM TIN QUỐC TẾ  Bản tin vĩ mô: Mọi con mắt đổ dồn vào chỉ số CPI tháng 12 của Mỹ   CPI của Mỹ vào tháng 12/2022 có thể sẽ...

điểm tin thị trường chứng khoán ngày 30/03

Doanh nghiệp bước vào mùa đại hội cổ đông thường niên 2023 | Điểm tin thị trường chứng khoán ngày 30/03/2023

ĐIỂM TIN NỔI BẬT Cập nhật chỉ số – Dự báo Đánh giá bán niên VN Diamond Index 1H23 HSX sẽ công bố Báo cáo đánh giá bán niên VN...