Giờ giao dịch và các lệnh đặt trong chứng khoán cơ sở

Ngày đăng: 05/01/2023 lượt xem

1. Thời gian giao dịch chứng khoán

Chứng khoán cơ sở được giao dịch trên HSX, HNX và UPCOM trong thời gian quy định, cụ thể:

Thời gian giao dịch chứng khoán

Bảng tóm tắt thời gian giao dịch và các loại lệnh giao dịch chứng khoán trên HSX, HNX và UPCOM

2. Các loại lệnh đặt trong giao dịch chứng khoán

Tùy thuộc vào sàn giao dịch và thời gian giao dịch, nhà đầu tư có thể sử dụng các loại lệnh khác nhau trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, có thể chia các loại lệnh thành 4 nhóm chinh như sau:

1. Lệnh giới hạn 

a. Lệnh giới hạn (LO) là gì?

Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

b. Lệnh ATO/ATC là gì?

i. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (Viết tắt ATO):

Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

ii. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (Viết tắt là ATC):

Tương tự như lệnh ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
iii. Ví dụ về lệnh ATO (ATC)

Sổ lệnh (Trong thời gian khớp lệnh định kỳ)
Cổ phiếu AAA, giá tham chiếu: 95. Lệnh vào hệ thống theo thứ tự A, B, C.

 

KL Đặt Mua Giá Đặt Mua Giá Đặt Bán KL Đặt Bán
6,000 ( C ) 96 ATO (ATC) 4,000 ( B )
95 3,000 ( A )
  • Kết quả khớp

Giá khớp: 95

Khối lượng khớp: 6000. Trong đó: khớp giữa C-B: 4000; khớp giữa C-A: 2000.

Lệnh ATO (ATC) được ưu tiên trước so với lệnh giới hạn trong so khớp lệnh.

2. Nhóm lệnh thị trường

a. Lệnh thị trường MP là gì?

Lệnh thị trường (Viết tắt là MP – sàn HSX) Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.

Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.

b. Lệnh thị trường giới hạn MTL là gì?

Lệnh thị trường giới hạn (viết tắt là MTL – sàn HNX) có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HSX

c. Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy MOK là gì?

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (viết tắt là MOK – sàn HNX) là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch sau khi nhập

d. Lệnh thị trường khớp và hủy MAK là gì?

Lệnh thị trường khớp và hủy (viết tắt là MAK – sàn HNX) là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

3. Lệnh khớp lệnh sau giờ

a. Lệnh khớp lệnh sau giờ PLO là gì?

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO – sàn HNX) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.

Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Bài viết cùng chuyên mục

Đầu tư chứng khoán là gì? 3 quy “luật ngầm” trong thị trường chứng khoán

1,09 triệu là số tài khoản mở mới chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2021. Con số này còn cao hơn cả tổng số tài khoản được mở trong...

mẫu hình cốc và tay cầm

Mẫu hình cốc & tay cầm (mẫu hình tiếp diễn xu hướng)

Mẫu hình cốc & tay cầm là một trong những mẫu hình tiếp diễn xu hướng được sử dụng rất nhiều trong phân tích kỹ thuật. Cùng HSC Online tìm...

Phương pháp Algo trading có hiệu quả như các trader chia sẻ?

Trong thế kỷ 21, công nghệ ngày càng phát triển và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, và thị trường chứng khoán không phải là...