Các loại lệnh được sử dụng khi giao dịch hợp đồng tương lai

Ngày đăng: 10/01/2023 lượt xem

Các loại lệnh giao dịch hợp đồng tương lai cũng tương tự như giao dịch cổ phiếu gồm có: Lệnh giới hạn (LO)lệnh thị trường (MOK, MAK, MTL)lệnh ATOATC. Việc sửa hủy lệnh cũng được áp dụng giống như đối với giao dịch cổ phiếu niêm yết.

giao dịch hợp đồng tương lai
Tìm hiểu các loại lệnh và nguyên tắc lệnh khi giao dịch hợp đồng tương lai 

Nguyên tắc sửa hủy lệnh:

• Chỉ có hiệu lực với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện.

• Không được sửa, hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ

• Giao dịch thỏa thuận đã được xác lập trên hệ thống giao dịch (có sự tham gia của hai bên giao dịch) không được phép sửa hoặc hủy bỏ

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Giới hạn lệnh: 500 hợp đồng

1. Lệnh LO (Lệnh giới hạn)

Lệnh LO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

 

2. Lệnh ATO/ATC

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (Viết tắt ATO):

• Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

• Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

• Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh

• Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

 

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (Viết tắt là ATC):

• Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa.

• Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

• Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh

• Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

 

3. Lệnh thị trường

Lệnh thị trường giới hạn (viết tắt là MTL) là Lệnh thị trường sau khi khớp nếu còn dư thì phần dư đó sẽ chuyển thành Lệnh Giới hạn LO. Đặc điểm:

• Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

• Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MTL sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MTL sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MTL vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MTL sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.

• Nếu khối lượng đặt của lệnh MTL vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MTL sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

• Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MTL hoặc giá sàn đối với lệnh bán MTL thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

• Lệnh MTL có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (viết tắt là MOK) là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch sau khi nhập

Lệnh thị trường khớp và hủy (viết tắt là MAK) là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Các loại lệnh trong giao dịch phái sinh hợp đồng tương lai

Bài viết cùng chuyên mục

cổ phiếu ngành điện

Liệu cổ phiếu ngành điện có mang lại triển vọng cho nhà đầu tư?

Ngành điện là một trong những ngành kinh tế cơ bản của mỗi quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho sản xuất, đời...

Sell in May and Go Away là gì? Ai bảo chứng khoán không có mùa vụ?

Khi ta cẩn trọng bảo vệ tài sản của chính mình, việc tìm hiểu Sell in May là điều không nên bỏ lỡ! Sell in May and Go Away là...

chứng quyền MBB

Chứng quyền MBB và các thông tin chi tiết

MBB đã được chọn làm tài sản cơ sở cho 2 mã chứng quyền phát hành ngày 28.06.2019. Cùng tìm hiểu một số thông tin chi tiết về chứng quyền MBB....