Cổ phiếu là gì? Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?

Ngày đăng: 04/01/2023 lượt xem

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một dạng chứng khoán, được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể.

Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty mà cổ phiếu đó đại diện. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, một cổ phiếu thường biểu thị 10,000 đồng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ví dụ, trong trường hợp của một doanh nghiệp cổ phần với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, số cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu trong doanh nghiệp này sẽ là 1 triệu cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu này đại diện cho 10 nghìn đồng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

Đặc điểm của cổ phiếu tại thị trường Việt Nam

Cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam thường mang những đặc điểm đặc trưng của môi trường đầu tư trong nước, phản ánh cả những nét văn hóa và điều kiện kinh tế đặc biệt của Việt Nam. Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của cổ phiếu tại thị trường này:

 • Cổ phiếu của các công ty muốn huy động vốn từ công chúng thông qua thị trường chứng khoán thường được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là nơi mà nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu.
 • Cổ phiếu ở thị trường Việt Nam đa dạng về ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. Bạn có thể tìm thấy cổ phiếu từ các lĩnh vực như ngân hàng, công nghệ, sản xuất, dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác.
 • Thị trường Việt Nam có xu hướng ưa chuộng đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có uy tín và thanh khoản cao. Những cổ phiếu này thường được quan tâm nhiều hơn từ phía nhà đầu tư và có khả năng thuận lợi cho giao dịch.
 • Cổ phiếu tại thị trường Việt Nam thường có tính biến động cao. Điều này có thể là cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức liên quan đến rủi ro đầu tư.
 • Thị trường chứng khoán Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các biến động kinh tế và chính trị trong nước. Các biến động này có thể tạo ra cơ hội hoặc rủi ro đối với giá cổ phiếu.
 • Thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tham gia mạnh mẽ từ các cổ đông cá nhân. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thị trường có thể phản ánh ý kiến và quyết định đầu tư của nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Có những loại cổ phiếu nào?

Có những loại cổ phiếu nào?
Có những loại cổ phiếu nào?

Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành hai dạng cổ phiếu: Cổ phiếu thường (common stock) và cổ phiếu ưu đãi (preferred stock).

 • Cổ phiếu thường (common stock) là loại cổ phiếu phổ biến mà các nhà đầu tư thường mua và bán trên thị trường chứng khoán. Chủ sở hữu cổ phiếu thường có quyền biểu quyết và nhận cổ tức, nhưng rủi ro cao hơn trong trường hợp công ty gặp khó khăn.
 • Cổ phiếu ưu đãi (preferred stock) thường được ưu tiên trong việc nhận cổ tức và trong trường hợp phá sản, nhưng không có quyền biểu quyết.

Đầu tư cổ phiếu là như thế nào?

Đầu tư cổ phiếu đơn giản là quá trình mà nhà đầu tư đầu tư tiền của họ để mua cổ phần của các công ty, có thể thông qua việc mua cổ phiếu từ công ty khi chúng phát hành, hoặc mua trên các sàn chứng khoán. Điều quan trọng là khi đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư đặt niềm tin và kỳ vọng vào khả năng phát triển và sinh lời của công ty.

Quá trình đầu tư cổ phiếu hay còn gọi dân dã là chơi cổ phiếu có thể được mô tả một cách đơn giản như sau: nhà đầu tư chọn một công ty có tiềm năng tăng trưởng và mua cổ phiếu của công ty đó. Sau đó, họ giữ cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian dài, thường ít nhất là 1 năm.

Lợi nhuận từ việc chơi cổ phiếu đến từ nhiều nguồn. Trong quá trình hoạt động, nếu công ty phát triển thành công, giá cổ phiếu thường sẽ tăng. Nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu của mình với giá cao hơn, thu được lợi nhuận từ sự tăng giá này. Ngoài ra, nếu công ty có chính sách cổ tức, nhà đầu tư cũng có thể nhận được lợi nhuận thông qua cổ tức chia từ doanh nghiệp. Đầu tư cổ phiếu đòi hỏi sự nghiên cứu và hiểu biết vững về thị trường và công ty cụ thể, cũng như khả năng đánh giá rủi ro và lợi nhuận trong dài hạn.

Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?

Đầu tư vào cổ phiếu mang lại nhiều lợi ích đáng kể do tính linh hoạt và sự dễ dàng trong việc mua bán trên thị trường chứng khoán. Khi đầu tư đúng thời điểm và lựa chọn cổ phiếu phù hợp, khả năng sinh lời có thể rất cao. Điều này đặc biệt đúng nếu nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng giá cổ phiếu thường biến động không ngừng do nhiều yếu tố như tình hình kinh tế, báo cáo tài chính, và tâm lý nhà đầu tư. Do đó, việc phân tích và lựa chọn cổ phiếu một cách cẩn trọng và chu đáo là điều quan trọng để đảm bảo rủi ro được kiểm soát và lợi nhuận tối ưu được đem về.

Một yếu tố khác quan trọng đó là sự hiểu biết về hoạt động của công ty, ngành nghề mà cổ phiếu đó hoạt động, và xu hướng giá cả trên thị trường. Kế đến, cần xác định rõ mục tiêu đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro, tình hình tài chính cá nhân, và danh mục đầu tư để đảm bảo quyết định đầu tư được đưa ra một cách tỉ mỉ và thận trọng.

Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?
Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Để hiểu rõ hơn về sự khác nhau và giống nhau giữa cổ phiếu là gì, hãy theo dõi nội dung so sánh cổ phiếu và trái phiếu dưới đây!

Điểm giống nhau

 • Cả trái phiếu và cổ phiếu đều là tài sản có giá trị, chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.
 • Cả hai loại chứng khoán đều được thể hiện dưới các hình thức như chứng chỉ, bút toán ghi sổ, hoặc dữ liệu điện tử.
 • Cả trái phiếu và cổ phiếu đều có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, và có khả năng được thừa kế.
 • Cả hai đều mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, thông qua cổ tức đối với cổ phiếu và trái tức (lãi suất) đối với trái phiếu.
 • Cả hai đều là phương tiện để tổ chức huy động vốn từ công chúng.

Điểm khác nhau

Trái phiếu Cổ phiếu
Bản chất Là chứng khoán nợ, không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty. Là chứng khoán vốn, làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
Lợi tức thu được Người sở hữu trái phiếu nhận được trái tức, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ phiếu nhận được cổ tức, phụ thuộc vào lợi nhuận sản xuất kinh doanh của công ty.
Nguồn trả lãi của doanh nghiệp Chi phí lãi từ trái phiếu là chi phí trước thuế, được khấu trừ khi tính thuế. Nguồn trả cổ tức là phần trích từ lợi nhuận sau thuế.
Thời hạn Có thời hạn xác định, có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Không có thời hạn xác định, không có tính hoàn trả trực tiếp.
Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu Trái chủ không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông và không tham gia vào các hoạt động của công ty. Cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ và tham gia vào hoạt động của công ty.
Thanh toán khi công ty phá sản hoặc giải thể Khi công ty phá sản, giải thể, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu. Phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng sau khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác.

Kết luận

Bài viết này hy vọng đã giải đáp câu hỏi cổ phiếu là gì và giúp cho nhà đầu tư mới không quá bỡ ngỡ trước những khái niệm về cổ phiếu. Cùng đồng hành và tham gia đầu tư cổ phiếu với HSC để thu lại lợi nhuận khổng lồ từ cổ phiếu nhé. Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay trên HSC bạn nhé!

Quyền lợi cho nhà đầu tư mở tài khoản mới tại Chứng khoán HSC:

mở tài khoản chứng khoán

Xem hướng dẫn chơi chứng khoán cho người mới tại đây:

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người mới bắt dầu

Bài viết cùng chuyên mục

So sánh sự khác nhau giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật chứng khoán

So sánh sự khác nhau giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật chứng khoán

Trong chứng khoán, ngoài kiến thức về các thuật ngữ thì phân tích chứng khoán là điều thiết yếu mà mọi nhà đầu tư phải thực hiện. Có 2 kiểu...

Định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là gì? Những lưu ý quan trọng trong định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh và đầu tư, đóng vai trò quyết định trong việc đánh giá giá trị thực...

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Vai trò, cách tính và ví dụ minh họa

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (Required reserve ratio) là một quy định của ngân hàng trung ương, xác định tỷ lệ...