Mortgage là gì? Phân biệt giữa Loan và Mortgage

Ngày đăng: 31/10/2023 lượt xem

 

Mortgage là gì?
Mortgage là gì?

Mortgage là gì?

“Mortgage” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một hợp đồng vay mua nhà hoặc tài sản bất động sản khác, trong đó người vay (người mua nhà) mượn tiền từ một nguồn tài trợ (thường là một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính) để mua tài sản đó.

Hợp đồng thế chấp đặc trưng bao gồm các điều khoản quy định số tiền vay, lãi suất, thời gian trả nợ, và các quyền và nghĩa vụ của cả người mua và người cho vay. 

Thường thì tài sản bất động sản mua bằng vay được sử dụng làm tài sản thế chấp, có nghĩa là nếu người mua không thanh toán nợ theo hợp đồng, người cho vay có quyền tịch thu tài sản này.

Hợp đồng thế chấp là một phần quan trọng của thị trường bất động sản và cho phép nhiều người có cơ hội mua nhà hoặc đầu tư vào tài sản bất động sản mà họ không thể mua bằng tiền mặt hoặc tài sản sẵn có.

9 Đặc điểm chính của Mortgage 

Dưới đây là 9 đặc điểm chính của hợp đồng thế chấp: 

 1. Tài sản thế chấp: tài sản mua (thường là một căn nhà) được sử dụng làm thế chấp. Điều này có nghĩa rằng nếu người vay không thể thanh toán nợ, người cho vay có quyền tịch thu và bán tài sản để thu hồi số tiền nợ.
 2. Số tiền vay: Số tiền này thường phải trả lại dưới dạng trả nợ hàng tháng trong một khoảng thời gian xác định.
 3. Lãi suất: Lãi suất có thể là lãi suất cố định (giữ nguyên trong suốt thời kỳ vay) hoặc lãi suất biến đổi (có thể thay đổi theo thời gian).
 4. Thời hạn vay: Thời hạn này thường kéo dài từ vài năm đến hàng chục năm, phụ thuộc vào hợp đồng cụ thể.
 5. Trả nợ hàng tháng: Số tiền hàng tháng được tính toán dựa trên số tiền vay, lãi suất và thời hạn vay.
 6. Quyền và nghĩa vụ của người vay và người cho vay: Điều này bao gồm việc đảm bảo tài sản thế chấp được bảo quản và bảo hiểm, quyền của người cho vay tịch thu tài sản nếu có sự trễ trả nợ, và nhiều điều khoản khác.
 7. Phí và chi phí: Người vay có thể phải trả các loại phí và chi phí liên quan đến việc vay tiền, bao gồm phí xử lý hồ sơ, phí đóng gói, phí định giá bất động sản, và nhiều khoản chi phí khác.
 8. Kiểu dáng và loại hợp đồng: bao gồm hợp đồng cố định, hợp đồng biến đổi, hợp đồng liên kết và nhiều kiểu khác.
 9. Sự đảm bảo và hạn chế: có thể bao gồm điều khoản về bảo hiểm nhà cửa, điều khoản đặc biệt để đảm bảo an toàn cho tài sản, và hạn chế đối với việc thay đổi hợp đồng.

13 Thuật ngữ liên quan đến Mortgage

13 Thuật ngữ liên quan đến mortgage
13 Thuật ngữ liên quan đến mortgage

Dưới đây là một số thuật ngữ liên quan đến mortgage (hợp đồng vay mua nhà) và thị trường bất động sản:

 1. Principal (Số tiền gốc): Đây là số tiền chính mà người vay mượn từ người cho vay để mua nhà hoặc tài sản bất động sản.
 2. Interest Rate (Lãi suất): Đây là tỷ lệ phần trăm được tính trên số tiền gốc mà người vay phải trả thêm cho người cho vay theo mỗi kỳ trả nợ.
 3. Down Payment (Khoản đặt cọc): Đây là số tiền mà người mua trả trước để mua nhà hoặc tài sản bất động sản. Thường được tính dưới dạng một phần trăm của giá trị tài sản.
 4. Amortization (Trả nợ theo thời gian): Là quá trình trả nợ và lãi suất theo một lịch trình cố định, thường là hàng tháng, để hoàn trả số tiền gốc và lãi suất cho đến khi hợp đồng kết thúc.
 5. Closing Costs (Phí đóng cửa): Đây là các loại phí và chi phí liên quan đến việc mua nhà hoặc tài sản bất động sản, bao gồm phí xử lý hồ sơ, phí đóng gói, phí định giá, và nhiều khoản phí khác.
 6. Escrow Account (Tài khoản bảo lưu): Một tài khoản do người cho vay quản lý để tự động trừ tiền từ người vay để trả các khoản phí như thuế đất và bảo hiểm nhà cửa.
 7. Fixed-Rate Mortgage (Hợp đồng cố định lãi suất): Là một loại hợp đồng thế chấp mà lãi suất được xác định và duy trì không thay đổi suốt thời gian hợp đồng.
 8. Adjustable-Rate Mortgage (ARM) (Hợp đồng lãi suất biến đổi): Là một loại hợp đồng thế chấp mà lãi suất có thể điều chỉnh theo thời gian, thường sau một giai đoạn cố định ban đầu.
 9. Equity (Vốn sở hữu): Là phần giá trị tài sản bất động sản đã trả và sở hữu hoàn toàn, sau khi trừ đi số tiền nợ còn lại.
 10. Foreclosure (Tịch thu tài sản): Là quá trình mà người cho vay tịch thu tài sản của người vay do vi phạm hợp đồng, thường là do trễ trả nợ.
 11. PMI (Private Mortgage Insurance): Là bảo hiểm mua nhà riêng tư, thường được yêu cầu nếu người vay trả một khoản đặt cọc dưới một mức nhất định.
 12. Closing (Lễ ký kết hợp đồng): Là buổi lễ cuối cùng khi tài sản được chuyển từ người bán cho người mua, và các hợp đồng và giấy tờ được ký kết và hoàn thành.
 13. Mortgage Broker (Môi giới vay mua nhà): Là một chuyên gia hoạt động độc lập giúp người vay tìm kiếm và chọn lựa các khoản vay mua nhà phù hợp với nhu cầu của họ.

Điểm khác biệt giữa Loan (khoản vay) và Mortgage là gì?

Loan có thể được sử dụng để mua sắm đa dạng sản phẩm và dịch vụ, từ ô tô đến du lịch. Ngược lại, Mortgage tập trung vào việc vay tiền để mua bất động sản, chủ yếu là nhà ở.

Trong Loan, không có tài sản nào đóng vai trò là bảo đảm, chỉ có trách nhiệm cá nhân của người vay. Trái lại, Mortgage sử dụng tài sản đã mua (thường là nhà) làm bảo đảm, giúp giảm lãi suất vì có tài sản đảm bảo.

Thời gian vay cũng khác nhau, với Loan thường có thời gian ngắn, từ vài tháng đến vài năm. Trong khi đó, Mortgage có thể kéo dài từ 10 năm đến 30 năm, phụ thuộc vào số tiền và điều khoản hợp đồng.

Ví dụ cụ thể về hợp đồng thế chấp tại Việt Nam

Tên hợp đồng Hợp đồng thế chấp căn nhà
Bên cho vay Ngân hàng A
Bên vay Ông Nguyễn Văn An, một cá nhân có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh.
Tài sản thế chấp Căn nhà 3 tầng của ông Nguyễn Văn An tại địa chỉ 123 Đường ABC, Thành phố XYZ.
Số tiền vay Ông Nguyễn Văn An đang vay 1 tỷ đồng từ Ngân hàng A để mở rộng cửa hàng kinh doanh của mình.
Lãi suất Lãi suất hàng năm là 8%.
Thời hạn vay Thời hạn vay là 5 năm.
Mục đích vay Số tiền này sẽ được sử dụng để mua thêm hàng hóa và nâng cấp cửa hàng kinh doanh của ông Nguyễn Văn An.
Điều khoản Hợp đồng sẽ chứa các điều khoản cụ thể về việc thanh toán lãi và gốc hàng tháng, quyền và trách nhiệm của cả hai bên, và các quy định về việc thế chấp căn nhà.
Kỳ hạn và phương thức thanh toán Hàng tháng, ông Nguyễn Văn An phải trả lãi và gốc qua chuyển khoản ngân hàng.

=>Hậu quả khi không thanh toán: Nếu ông Nguyễn Văn An không thể thanh toán nợ, Ngân hàng A có quyền tịch thu căn nhà và bán nó để trả nợ theo quy định của pháp luật.

Tại sao mọi người phải thế chấp?

Mọi người cần thế chấp vì giá nhà thường cao hơn nhiều so với số tiền họ có thể tích lũy. Thế chấp giúp họ mua nhà với khoản đặt cọc nhỏ, thường chỉ 20% giá trị. Điều này giảm áp lực tài chính ban đầu và tạo cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người. Khoản vay được bảo đảm bằng giá trị tài sản, bảo vệ cả người vay và người cho vay trong trường hợp khó khăn tài chính.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng : khi thế chấp thì các bên đều phải có hợp đồng rõ ràng để tránh những bất cập cũng như những trường hợp xấu xảy ra. Như Công chứng viên Nguyễn Thanh Hùng – Truởng Văn phòng công chứng Tràng An (Hà Nội) đã nói:

“Khi các đương sự tham gia giao dịch uỷ quyền, để tránh kẻ xấu lợi dụng sự kém hiểu biết của nguời uỷ quyền nhằm chiếm đoạt tài sản, công chứng viên cần giải thích cho bên uỷ quyền (cũng như bên đuợc uỷ quyền) rõ những quyền lợi, nghĩa vụ của họ, những hậu quả có thể xảy ra. Nếu họ đã biết mà vẫn ký kết hợp đồng, rủi ro họ phải chấp nhận”.

Nguồn: Báo Tiền Phong

Một người có thể có bao nhiêu khoản thế chấp?

Số lượng khoản thế chấp mà bạn có thể có, chẳng hạn cho ngôi nhà của mình, là không có giới hạn cụ thể. Thông thường, người cho vay sẽ xem xét và phát hành khoản thế chấp đầu tiên hoặc thế chấp chính trước khi xem xét đến khoản thế chấp thứ hai.

Tuy nhiên, đây không có nghĩa là có một hạn chế rõ ràng về số lượng khoản vay cấp dưới. Quyết định này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ trên thu nhập và điểm tín dụng. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của người cho vay và duy trì tình trạng tài chính tích cực, bạn có thể được chấp thuận cho nhiều khoản thế chấp liên quan đến ngôi nhà của mình.

Lời kết

Luôn nhớ rằng hợp đồng Mortgage là một cam kết tài chính lớn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết. Hãy tìm hiểu kỹ về nguyên tắc và quy định pháp lý liên quan và tham khảo các chuyên gia tài chính trước khi quyết định vay Mortgage.

Mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!

Bài viết cùng chuyên mục

chiến lược đầu tư

Các chiến lược đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán

Trong môi trường tài chính ngày nay, việc hiện đại hóa chiến lược đầu tư là không thể phủ nhận. Thị trường chứng khoán luôn biến động và tiến triển,...

chứng khoán phái sinh

Vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì?

Trong thế kỷ 21, thị trường chứng khoán đã phát triển đáng kể và trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Để tham gia vào thế giới này và...

Nên vào lệnh theo kiểu Break-out/Break down hay Sideway

Nên vào lệnh theo kiểu Break-out/Break down hay Sideway

Break-out/ Break-down là gì? Break-out/Break-down (điểm phá vỡ) là trạng thái giá tạo cú bứt phá qua khu vực tích lũy, đây là mức kháng cự hoặc hỗ trợ của...