Kỹ thuật Arbitrage là gì? 7 Lưu ý khi sử dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 31/10/2023 lượt xem

Arbitrage là một trong những kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch tài chính, cho phép các nhà đầu tư khai thác sự khác biệt về giá cả của các tài sản trên các thị trường khác nhau để tạo ra lợi nhuận. Kỹ thuật này đòi hỏi sự nhạy bén, hiểu biết sâu về thị trường, và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng và chính xác. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm arbitrage, các điều kiện cần thiết để thực hiện nó, các loại arbitrage phổ biến, và lợi ích cũng như rủi ro liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật này. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ xem xét cách áp dụng arbitrage trong thị trường chứng khoán Việt Nam và những lưu ý quan trọng khi thực hiện nó.

Kỹ thuật Arbitrage là gì?
Kỹ thuật Arbitrage là gì?

Arbitrage là gì?

Kỹ thuật Arbitrage trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối cho phép các nhà giao dịch khai thác lợi nhuận bằng cách đồng thời mua và bán một loại tài sản, hàng hoặc tiền tệ giống nhau trên hai thị trường khác nhau. 

Điều này cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự khác biệt về giá cả của cùng một tài sản giữa hai khu vực khác nhau đại diện cho cả hai bên giao dịch. Kỹ thuật này xảy ra khi một tài sản được mua trong một thị trường và đồng thời được bán ở thị trường khác, với giá cao hơn. Sự khác biệt về giá tạm thời của cùng một tài sản giữa hai thị trường cho phép các nhà giao dịch khai thác lợi nhuận.

Có mấy loại Arbitrage?

Có nhiều loại arbitrage khác nhau, bao gồm:

 • Statistical Arbitrage: Chiến lược này sử dụng mô hình và thuật toán để tìm kiếm các cơ hội arbitrage dựa trên các mô hình thống kê và hiệu chuẩn.
 • Risk Arbitrage: Loại arbitrage này liên quan đến việc mua và bán các cổ phiếu hoặc tài sản trong một thị trường nhằm tận dụng các biến động giá cả liên quan đến các sự kiện nhất định như sáp nhập và mua lại công ty.
 • Merger Arbitrage: Chiến lược này liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu hai công ty trong quá trình sáp nhập để tận dụng sự chênh lệch giá trị cổ phiếu.
 • Convertible Arbitrage: Chiến lược này liên quan đến việc mua cổ phiếu chuyển đổi và đồng thời bán cổ phiếu và chứng quyền mua cùng một công ty, tạo ra một vị thế lợi nhuận từ sự chênh lệch giá trị giữa các loại tài sản này.
 • Fixed Income Arbitrage: Loại arbitrage này liên quan đến việc tận dụng sự khác biệt về giá trái phiếu và các sản phẩm tài chính liên quan, như trái phiếu chính phủ và trái Tuần

6 Điều kiện chính để thực hiện Arbitrage

 1. Sự khác biệt về giá cả: Điều kiện cơ bản để thực hiện arbitrage là có sự khác biệt về giá cả của cùng một tài sản hoặc tài sản tương tự trên hai thị trường khác nhau. Khác biệt này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm khác biệt về thời gian, địa điểm, hoặc yếu tố cơ bản của tài sản.
 2. Khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng: kỹ thuật này thường đòi hỏi nhà giao dịch phải có khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả trên các thị trường khác nhau. Điều này bao gồm việc có truy cập nhanh chóng vào hệ thống giao dịch, cũng như khả năng đưa ra quyết định mua và bán trong khoảng thời gian ngắn.
 3. Các yếu tố rủi ro: Nhà giao dịch cần đánh giá các yếu tố rủi ro liên quan đến việc thực hiện arbitrage. Điều này bao gồm các rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, và rủi ro thời gian. Cần phải xác định các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro để bảo vệ tài sản đầu tư.
 4. Vốn đầu tư: Arbitrage có thể đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu để thực hiện giao dịch và tận dụng cơ hội. Nhà giao dịch cần phải có khả năng quản lý vốn một cách hiệu quả để đảm bảo tính bền vững của chiến lược này.
 5. Công cụ phân tích và thông tin: Sử dụng các công cụ phân tích và thông tin để xác định các cơ hội arbitrage và đánh giá các yếu tố cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến giá cả của tài sản. Các công cụ này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận.
 6. Hiểu biết về thị trường: kỹ thuật này yêu cầu nhà giao dịch có hiểu biết về các thị trường mà họ đang hoạt động. Điều này bao gồm hiểu biết về cách thị trường hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, và các quy định và quy tắc của thị trường.

Lợi ích và rủi ro khi sử dụng kỹ thuật Arbitrage

Lợi ích và rủi ro khi sử dụng kỹ thuật Arbitrage
Lợi ích và rủi ro khi sử dụng kỹ thuật Arbitrage

Lợi ích

Các lợi ích khi sử dụng kỹ thuật arbitrage bao gồm:

 1. Lợi nhuận đáng kể: Khi thực hiện thành công, các giao dịch arbitrage có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà giao dịch.
 2. Rủi ro thấp: Arbitrage được coi là một chiến lược đầu tư có rủi ro thấp, vì các giao dịch thường chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn và dựa trên sự chênh lệch về giá cả giữa các thị trường.
 3. Đa dạng hóa: kỹ thuật này cung cấp một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách tham gia vào các thị trường khác nhau và tận dụng sự khác biệt giữa chúng.

Rủi ro

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sử dụng kỹ thuật arbitrage cũng điều tiềm ẩn một số rủi ro, bao gồm:

 1. Rủi ro thị trường: Các sự thay đổi và biến động trên thị trường có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các giao dịch arbitrage.
 2. Rủi ro hệ thống: Một số quy định và quy tắc của các thị trường có thể làm giảm hiệu quả của các giao dịch arbitrage hoặc gây ra rủi ro không mong muốn.
 3. Rủi ro thời gian: Các giao dịch arbitrage thường chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, vì vậy có thể mất công và chi phí lớn để theo đuổi và thực hiện chúng.

Sử dụng Arbitrage ở thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Việc thực hiện arbitrage ở thị trường chứng khoán Việt Nam đòi hỏi một số quan điểm và lưu ý đặc biệt:

 1. Hiểu rõ thị trường: Việc thành công trong arbitrage tại thị trường chứng khoán Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư phải có kiến thức sâu về thị trường này. Điều này bao gồm hiểu biết về các quy tắc và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cũng như các thông tin và sự kiện ảnh hưởng đến thị trường.
 2. Thời gian và sự nhanh chóng: Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể biến đổi nhanh chóng, và cơ hội arbitrage thường chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Nhà đầu tư cần theo dõi thị trường chặt chẽ và có khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng để tận dụng cơ hội.
 3. Truy cập vào các sàn giao dịch: Sự truy cập vào các sàn giao dịch như HOSE và HNX là quan trọng để có thể thực hiện kỹ thuật này. Nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch tại các sàn này và có sự hỗ trợ từ các công ty chứng khoán để có thể truy cập vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
 4. Rủi ro hệ thống: Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể ảnh hưởng bởi các rủi ro hệ thống như lỗi kỹ thuật, gián đoạn giao dịch, hoặc thay đổi trong quy định. Nhà đầu tư cần xem xét các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro hệ thống để bảo vệ tài sản đầu tư.
 5. Quản lý rủi ro: Nhà đầu tư cần xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc thực hiện arbitrage tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, và rủi ro thời gian. Việc quản lý rủi ro là quan trọng để đảm bảo tính bền vững của chiến lược arbitrage.
 6. Thị trường thứ cấp và OTC: Thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ bao gồm các sàn giao dịch lớn như HOSE và HNX mà còn có thị trường thứ cấp và giao dịch ngoại tỉ giá (OTC). Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội arbitrage trên các thị trường này ngoài các sàn chính.
 7. Luật pháp và thuế: Nhà đầu tư cần hiểu rõ về các quy định về luật pháp và thuế liên quan đến giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh rủi ro pháp lý.

Trong tất cả các tình huống, việc sử dụng kỹ thuật arbitrage ở thị trường chứng khoán Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết, kiên nhẫn, và quản lý rủi ro cẩn thận. Các nhà đầu tư cần phải thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá cẩn thận trước khi tham gia vào các giao dịch arbitrage.

3 Lưu ý khi sử dụng

Khi sử dụng kỹ thuật arbitrage, cần lưu ý một số điểm sau:

Quản lý rủi ro

Arbitrage có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Do đó, cần quản lý rủi ro một cách cẩn thận và đánh giá tỉ mỉ trước khi thực hiện giao dịch. Quản lý rủi ro cũng bao gồm việc đề xuất các biện pháp phòng ngừa và lựa chọn chiến lược phù hợp để giảm thiểu rủi ro.

Yêu cầu sự nhanh chóng và thông minh

Arbitrage yêu cầu nhà giao dịch có khả năng truy cập nhanh chóng và thông minh vào các thị trường khác nhau để tận dụng sự khác biệt về giá cả. Cần theo dõi thị trường chặt chẽ và đưa ra quyết định nhanh nhạy để tận dụng tốt cơ hội arbitrage.

Sử dụng công cụ phân tích

Sử dụng các công cụ phân tích để xác định các cơ hội arbitrage và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Công cụ phân tích giúp nhà giao dịch hiểu và đánh giá các yếu tố cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến giá cả của tài sản, từ đó cung cấp thông tin cần thiết để tham gia arbitrage.

Lời kết

Kỹ thuật arbitrage là một cách để tận dụng sự khác biệt về giá cả của tài sản trên các thị trường khác nhau nhằm tạo lợi nhuận. Dù có một số rủi ro, arbitrage cung cấp cơ hội đầu tư với lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Tuy nhiên, để thành công trong việc sử dụng arbitrage, cần phải có sự nhanh chóng và thông minh trong việc quản lý rủi ro và tận dụng cơ hội.

Mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!

Bài viết cùng chuyên mục

Chi phí tài chính

Chi phí tài chính là gì? Tất tần tật kiến thức liên quan đến chi phí tài chính

Chi phí tài chính là một khái niệm quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Đây là một yếu tố quyết...

Chu kỳ kinh tế luôn ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán

Chu kỳ kinh tế là gì? Cách đầu tư chứng khoán theo chu kỳ kinh tế

Chu kỳ kinh tế phản ánh sức khỏe nền kinh tế, và mọi nhà đầu tư cần phải hiểu rõ các giai đoạn của chu kỳ để đưa ra quyết...

chỉ số s&p500

Chỉ số S&P 500 là gì? Tất tần tật về các chỉ số chứng khoán Mỹ

  Chỉ số S&P 500 là gì? Chỉ số S&P 500 (Standard & Poor’s 500) là một chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng...