Xu hướng phát hành cổ phiếu ưu đãi

Ngày đăng: 09/01/2023 lượt xem

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán lai tạp có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Đó là một giấy chứng nhận cổ đông được ưu tiên so với cổ đông thường về mặt tài chính, nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty góp vốn, như: Người giữ cổ phiếu ưu đãi không được tham gia ứng cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty, nhưng lại được ưu tiên chia cổ tức trước cổ đông thường, ưu tiên được trả nợ trước cổ đông thường khi thanh lý tài sản trong trường hợp công ty bị phá sản.

xu hướng phát hành cổ phiếu ưu đãi

Các loại cổ phiếu ưu đãi theo Luật doanh nghiệp Việt Nam: Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết; Cổ phiếu ưu đãi cổ tức; Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, Cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Có thể chia việc phát hành thêm cổ phiếu làm hai loại:

1. Phát hành thêm cổ phiếu mà không đi kèm với việc tăng nguồn tài chính

Đây là trường hợp công ty không thu tiền thêm từ cổ đông, phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại hoặc từ thặng dư vốn.

Điều này có nghĩa là công ty chuyển một phần hay toàn bộ số dư (kế toán) từ tài khoản thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại sang tài khoản vốn điều lệ; kết quả là vốn điều lệ tăng lên (và tăng số lượng cổ phiếu), lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn giảm xuống trong khi giá trị doanh nghiệp vẫn không thay đổi. Như vậy, giá trị của vốn cổ đông không thay đổi, tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp không thay đổi. Sự thay đổi duy nhất là số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Điều cần nhấn mạnh ở đây là việc phát hành cổ phiếu thưởng không làm thay đổi giá trị kinh tế của công ty phát hành và của cổ đông. Tăng số lượng cổ phiếu tức là tăng cung, nhưng việc tăng giá hay giảm giá cổ phiếu lại hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ cung cầu đối với cổ phiếu đó và của thị trường nói chung.

 

2. Phát hành cổ phiếu đi kèm với việc tăng nguồn tài chính cho công ty

Trong trường hợp này, công ty thu tiền mua cổ phần từ cổ đông.

Nếu vốn tăng thêm được sử dụng để mang lại mức sinh lợi cao hơn chi phí vốn thì giá cổ phiếu được hy vọng sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu công ty sử dụng vốn không hiệu quả hay mang lại mức sinh lợi thấp hơn chi phí vốn thì công ty đó không những không làm gia tăng giá trị cho cổ đông của nó mà còn làm suy giảm giá trị của cổ đông.

Hiện nay, vấn đề đáng ngại là các công ty đua nhau phát hành thu tiền vốn từ cổ đông nhưng mục đích sử dụng vốn, hiệu quả và thời hạn mà hiệu quả đó có thể được duy trì lại không được giải thích, cam kết và chứng minh một cách rành mạch. Nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu phát hành thêm vì nghĩ rằng phát hành ưu đãi sẽ kích thích tăng giá mà không đánh giá kỹ càng hiệu quả sử dụng vốn tăng thêm của công ty.

Bài viết cùng chuyên mục

App quản lý chi tiêu mang đến sự tiện dụng và linh hoạt

5 App quản lý chi tiêu cá nhân xịn nhất, bạn đang dùng loại nào?

Vấn đề quản lý chi tiêu cá nhân chưa bao giờ là việc dễ dàng. Đặc biệt trong những giai đoạn kinh tế khó khăn ai trong chúng ta cũng...

giao dịch với phân kỳ ẩn

Giao dịch với phân kỳ ẩn

I/Định nghĩa về phân kỳ ẩn Để có thể hiểu về khái niệm phân kỳ ẩn, chúng ta cần phải xác định thế nào là phân kỳ. Hiện tượng phân...

el nino và la nina

El Nino & La Nina đang tác động đến ngành điện Việt Nam như thế nào?

Tóm tắt nội dung:​ El Nino, La Nina và tác động đến ngành điện Việt Nam – El Nino và La Nina:  • Là các hiện tượng thời tiết có...