Mây Ichimoku là gì? Hướng dẫn đọc chỉ báo Ichimoku A-Z

Ngày đăng: 04/01/2023 lượt xem

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku Kinko Hyo (IKH) hay đơn giản là mây Ichimoku được dịch từ tiếng Nhật là “một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng về giá và thời gian”. Ý tưởng của Ichimoku là giúp nhà giao dịch có thể có được tất cả những gì mình cần trên một đồ thị, là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích và cho nhiều góc nhìn về sự vận động của giá. Ichimoku có thể dùng độc lập mà không cần kết hợp với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo Ichimoku thể hiện các thông tin quan trọng:

 • Cho thấy xu hướng chủ đạo
 • Cho thấy động lực và sức mạnh của xu hướng
 • Cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy
 • Đưa ra tín hiệu giao dịch

Khi mới tiếp cận, Ichimoku có thể trông đáng sợ nhưng khi chúng ta tìm hiểu kỹ, đây là công cụ vô cùng đơn giản và rất đáng giá trong việc phân tích thị trường.

Các thành phần của Ichimoku

Các chỉ số được dựa trên trung bình di động có một số điều chỉnh. Tên của các đường bao gồm cả tên truyền thống theo tiếng Nhật Bản lẫn tên được dịch theo nghĩa thông dụng.

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự, và giao nhau có thể được coi là tín hiệu bổ sung:

1. Tenkan -Sen (Đường chuyển đổi): Thông thường được tính là: (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2

2. Kijun -Sen (Đường cơ sở): Thông thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2

3. Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa phiên hiện tại được vẽ lùi về thông thường 26 phiên

4. Senkou Span A (Đường dẫn dắt A): (đường chuyển đổi + đường cơ sở)/2 và thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên

5. Senkou Span B (Đường dẫn dắt B): Thông thường được tính là (cao nhất 52 phiên + thấp nhất 52 phiên)/2 và thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên

Các thành phần của Ichimoku

Minh họa: Các thành phần của Ichimoku

Phân tích mây Ichimoku

Phần được giới hạn giữa Senkou Span A và Senkou Span B được gọi là mây (Kumo trong tiếng Nhật hoặc cloud trong tiếng Anh) và có màu khác nhau tùy thuộc vào Senkou Span A (màu xanh) nằm phía trên hay phía dưới của Senkou Span B (màu đỏ). Mây là một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống Ichimoku.

Có hai cách để xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng đám mây:

 • Đầu tiên, xu hướng tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và đi ngang khi giá nằm trong đám mây.
 • Thứ hai, xu hướng tăng được củng cố khi Span A (đường mây xanh) đang tăng và ở trên Span B (đường mây đỏ).Tình huống này tạo ra một đám mây xanh.

Ngược lại, một xu hướng giảm được củng cố khi Span A (đường đám mây màu xanh lá cây) đang rơi xuống và ở bên dưới Span B (đường mây đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu đỏ. Bởi vì đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày, nó cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Như ở hình minh họa ở phía trên, giá cổ phiếu BID đang trong xu hướng tăng mạnh khi giá ở trên và cách khá xa đám mây Ichimoku xanh khi Span A ở trên Span B. Hơn nữa có thể thấy vùng đám mấy được dịch chuyển về phía trước 26 phiên cho thấy trong vòng khoảng một tháng tới, nếu có sự điều chỉnh, vùng 50, nơi có Span A sẽ đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng cho BID.

Giá và đường Kijun-Sen (Đường cơ sở) hay đường Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi) và đường Kijun-Sen (Đường cơ sở)

Các đường cơ sở và đường chuyển đổi có vai trò như các đường trung bình di động, do đó cách sử dụng tín hiệu giao dịch của giá và đường cơ sở hay đường cơ sở và đường chuyển đổi cũng tương tự như cách sử dụng tín hiệu giao cắt của giá với đường trung bình di động hay sự giao cắt của hai đường trung bình di động với nhau.

Cũng ở ví dụ lấy trên biểu đồ BID ở trên, trong giai đoạn cuối năm 2019, giá BID có dấu hiệu đi ngang và đi vào phía trong đám mây, cùng với đó đường chuyển đổi cũng cắt xuống dưới đường cơ sở.

Đây là tín hiệu cho thấy giá tạm thời đi ngang tích lũy. Sau đó giá bứt lên khỏi đường cơ sở và đường chuyển đổi cũng cắt lên trên đường cơ sở tạo tín hiệu mua cho BID. Từ lúc các tín hiệu mua được tạo lập, tính đến thời điểm lấy ví dụ, chưa có tín hiệu bán cho BID.

BID

Một số cách dùng có thể tóm lại như sau:

♦ Tín hiệu Tăng giá:

 • Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
 • Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
 • Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
 • Đường chuyển đổi di chuyển lên trên Đường cơ sở (động lượng)

♦ Tín hiệu Giảm giá:

 • Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
 • Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
 • Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
 • Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng)

Ứng dụng chỉ báo Ichimoku trong giao dịch chứng khoán

 1. Kumo (Đám mây Ichimoku):
  • Senkou Span A (Chỉ số đám mây A): Đây là đường trung bình giữa Kijun Sen và Tenkan Sen, được dịch ra là “đường điểm kỳ vọng A” Khi Senkou Span A ở trên Senkou Span B và giá cả nằm trên đám mây, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua mạnh.
  • Senkou Span B (Chỉ số đám mây B): Đây là đường trung bình của giá cao và giá thấp trong một khoảng thời gian cụ thể, được dịch ra là “đường điểm kỳ vọng B” Khi Senkou Span B ở trên Senkou Span A và giá cả nằm dưới đám mây, điều này có thể tạo ra một tín hiệu bán mạnh.
 2. Tenkan Sen và Kijun Sen:
  • Tenkan Sen (Chỉ số Tenkan): Đây là đường trung bình của giá cả trong một khoảng thời gian ngắn hơn (thường là 9 phiên).
  • Kijun Sen (Chỉ số Kijun): Đây là đường trung bình của giá cả trong một khoảng thời gian dài hơn (thường là 26 phiên).
  • Khi Tenkan Sen cắt lên trên Kijun Sen, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua.
  • Khi Tenkan Sen cắt xuống dưới Kijun Sen, điều này có thể tạo ra một tín hiệu bán.
 3. Chikou Span (Chỉ số Chikou):
  • Chikou Span là đường giá cả dời về phía sau một số phiên, thường 26 phiên. Khi Chikou Span cắt lên trên giá cả hiện tại, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua.
  • Khi Chikou Span cắt xuống dưới giá cả hiện tại, điều này có thể tạo ra một tín hiệu bán.
 4. Tín hiệu mua và bán: Kết hợp thông tin từ tất cả các chỉ số trên, nhà giao dịch có thể xác định tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ, khi giá nằm trên đám mây Ichimoku, Tenkan Sen cắt lên trên Kijun Sen, và Chikou Span cắt lên trên giá cả, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua mạnh.

Hạn chế khi sử dụng mây Ichimoku

Khi áp dụng Chỉ báo Đám mây Ichimoku, một số hạn chế có thể xuất hiện, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của nhà đầu tư.

 • Biểu đồ phức tạp: Các đường và dải giá của Ichimoku có thể làm cho biểu đồ trở nên phức tạp.
 • Dựa Trên Dữ Liệu Lịch Sử: Ichimoku dựa vào dữ liệu lịch sử, không có yếu tố dự đoán trong công thức. Nên nhận thức rõ ràng rằng chỉ báo này không thực sự dự đoán tương lai
 • Không Phù Hợp Trong Thời Gian Dài: Đám mây Ichimoku có thể trở nên ít hiệu quả khi giá duy trì ổn định ở mức cao hoặc thấp.

Mây Ichimoku khác gì so với Đường trung bình động?

Mây Ichimoku Đường trung bình động
Cách Tính Toán Dựa trên mức cao và thấp của giá trong một khoảng thời gian, sau đó chia đôi. Điều này tạo ra các đường trung bình Ichimoku khác biệt, ngay cả khi sử dụng cùng số kỳ so với đường trung bình động truyền thống. Sử dụng giá đóng cửa, cộng tổng giá đóng cửa trong một số kỳ và chia cho số kỳ đó.
Nguồn Dữ Liệu Sử dụng cả mức cao và mức thấp trong quá khứ, tạo ra một cái nhìn tổng thể hơn về sự biến động của giá. Tính toán chỉ dựa trên giá đóng cửa.
Thông Tin Cung Cấp Cung cấp một cái nhìn phức tạp hơn với Đám mây kumo, Kijun Sen, và Tenkan Sen. Thông tin này giúp đánh giá xu hướng, mô men, và hỗ trợ/kháng cự. Cho biết trung bình giá đóng cửa, giúp làm mờ đi sự biến động và xác định xu hướng dài hạn.

Kết luận

Chỉ báo Ichimoku cung cấp một cái nhìn toàn diện về xu hướng và tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu về nó để sử dụng hiệu quả. Trước khi áp dụng Ichimoku vào giao dịch thực tế, hãy tìm hiểu kỹ và thử nghiệm trên tài khoản demo để hiểu rõ cách hoạt động của nó nhé.

Bạn có thể tham khảo mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HSC của chúng tôi.

Mở tài khoản HSC​​​​​​

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Để tham gia học đầu tư chứng khoán online, miễn phí, nhà đầu tư vui lòng liên hệ:
Hotline: (84 28) 38 233 298
Email: support@hsc.com.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Cổ phiếu Midcap là gì?

Cổ phiếu Midcap là gì? Danh sách mã cổ phiếu Midcap hiện nay

Nếu như cổ phiếu Bluechip và cổ phiếu Penny thường sẽ đối lập nhau về mức độ rủi ro khi đầu tư thì cổ phiếu Midcap là nhóm cổ phiếu...

mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều | Phân loại và ứng dụng trong giao dịch

Mô hình nến đảo chiều là gì?  Mô hình nến đảo chiều là một tập hợp các cây nến Nhật có hình dạng đặc biệt, được sử dụng để phân...

Chỉ số Nikkei là gì?

Chỉ số Nikkei 225 là gì? Yếu tố ảnh hưởng và ý nghĩa

Chỉ số Nikkei 225 là gì? Chỉ số Nikkei 225 (Japan’s Nikkei 225 Stock Average) là một chỉ số trọng lượng của giá, có nghĩa là các công ty với...