Mây Ichimoku là gì? Hướng dẫn đọc chỉ báo Ichimoku A-Z

Ngày đăng: 04/01/2023 lượt xem

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku Kinko Hyo (IKH), hay được gọi là mây Ichimoku trong tiếng Nhật, có nghĩa là “một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng về giá và thời gian”. Ý tưởng của Ichimoku là cung cấp đầy đủ thông tin mà nhà giao dịch cần trên một đồ thị, là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và có nhiều góc nhìn về sự vận động của giá. Ichimoku có thể sử dụng độc lập mà không cần kết hợp với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo Ichimoku thể hiện các thông tin quan trọng như sau:

 • Xu hướng chủ đạo: Hiển thị hình dạng và hướng của xu hướng chủ đạo, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường.
 • Động lực và sức mạnh: Cho thấy động lực và sức mạnh của xu hướng, giúp nhà giao dịch đánh giá tính bền vững của xu hướng hiện tại.
 • Hỗ trợ và kháng cự: Cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy, giúp xác định vị trí quan trọng trong thị trường.
 • Tín hiệu giao dịch: Dựa trên các yếu tố trên, Ichimoku cung cấp tín hiệu giao dịch cho nhà giao dịch để đưa ra quyết định đầu tư.

Dù có vẻ phức tạp ban đầu, khi nhận thức sâu hơn, Ichimoku trở thành một công cụ đơn giản và hữu ích trong việc phân tích thị trường.

Các thành phần của Ichimoku

Các thành phần của Ichimoku bao gồm 5 đường quan trọng, mỗi đường có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và sự giao nhau giữa chúng thường được xem xét như một tín hiệu bổ sung:

 1. Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi): Thường được tính là (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2.
 2. Kijun-Sen (Đường cơ sở): Thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2.
 3. Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa của phiên hiện tại, thường được vẽ lùi về phía sau 26 phiên.
 4. Senkou Span A (Đường dẫn dắt A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.
 5. Senkou Span B (Đường dẫn dắt B): Thường được tính là (cao nhất 52 phiên + thấp nhất 52 phiên)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.

Các thành phần của Ichimoku

Minh họa: Các thành phần của Ichimoku

Cách đọc chỉ báo Ichimoku

Phân tích mây Ichimoku

Phân tích mây Ichimoku (IKH) đặc trưng cho hệ thống này, nơi mà phần giữa giữa Senkou Span A và Senkou Span B được gọi là “mây” (Kumo trong tiếng Nhật hoặc cloud trong tiếng Anh) và có màu sắc khác nhau tùy thuộc vào việc Senkou Span A (màu xanh) nằm ở trên hay dưới Senkou Span B (màu đỏ). Mây đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá xu hướng chung trên thị trường khi sử dụng hệ thống Ichimoku.

Có hai cách chính để xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng đám mây:

 1. Xác định xu hướng tăng/giảm: Xu hướng tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây, và đi ngang khi giá nằm trong đám mây.
 2. Củng cố xu hướng: Xu hướng tăng được củng cố khi Span A (đường mây xanh) đang tăng và ở trên Span B (đường mây đỏ), tạo ra một đám mây xanh. Ngược lại, xu hướng giảm được củng cố khi Span A đang rơi xuống và ở dưới Span B, tạo ra một đám mây đỏ.

Do đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày, nó cũng cung cấp cái nhìn về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai. Trong ví dụ minh họa, giá cổ phiếu BID đang trong xu hướng tăng khi giá ở trên và cách xa đám mây Ichimoku xanh, với Span A ở trên Span B. Mây đồng thời dự báo sự hỗ trợ quan trọng ở vùng giá 50 trong thời gian tới.

Cách đọc mây Ichimoku

Giá cùng các đường cơ sở và chuyển đổi có vai trò tương tự như các đường trung bình di động, và cách sử dụng tín hiệu giao dịch của chúng giống như việc sử dụng tín hiệu giao cắt giữa giá và đường trung bình di động, hoặc giữa hai đường trung bình di động.

Trong ví dụ của biểu đồ BID, giai đoạn cuối năm 2019 cho thấy giá BID có dấu hiệu đi ngang và đi vào trong đám mây. Đồng thời, đường chuyển đổi cũng cắt xuống dưới đường cơ sở.

Tín hiệu này cho thấy giá đang tích lũy tạm thời. Sau đó, giá bứt lên khỏi đường cơ sở và đường chuyển đổi cũng cắt lên trên đường cơ sở, tạo ra tín hiệu mua cho BID. Tính đến thời điểm lấy ví dụ, không có tín hiệu bán cho BID.

Một số cách sử dụng tín hiệu có thể tóm tắt như sau:

Tín hiệu Tăng giá:

 • Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
 • Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
 • Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
 • Đường chuyển đổi di chuyển lên trên Đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu Giảm giá:

 • Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
 • Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
 • Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
 • Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng)

BID

Ứng dụng chỉ báo Ichimoku trong giao dịch chứng khoán

Ứng dụng các chỉ báo Ichimoku trong giao dịch chứng khoán:

 1. Kumo (Đám mây Ichimoku):
  • Senkou Span A (Chỉ số đám mây A): Đường trung bình giữa Kijun Sen và Tenkan Sen. Khi Senkou Span A ở trên Senkou Span B và giá nằm trên đám mây, có thể tạo ra tín hiệu mua mạnh.
  • Senkou Span B (Chỉ số đám mây B): Đường trung bình của giá cao và giá thấp trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi Senkou Span B ở trên Senkou Span A và giá nằm dưới đám mây, có thể tạo ra tín hiệu bán mạnh.
 2. Tenkan Sen và Kijun Sen:
  • Tenkan Sen (Chỉ số Tenkan): Đường trung bình của giá trong khoảng thời gian ngắn (thường là 9 phiên).
  • Kijun Sen (Chỉ số Kijun): Đường trung bình của giá trong khoảng thời gian dài hơn (thường là 26 phiên). Khi Tenkan Sen cắt lên trên Kijun Sen, có thể tạo ra tín hiệu mua. Khi Tenkan Sen cắt xuống dưới Kijun Sen, có thể tạo ra tín hiệu bán.
 3. Chikou Span (Chỉ số Chikou):
  • Chikou Span là đường giá cả dời về phía sau một số phiên, thường 26 phiên. Khi Chikou Span cắt lên trên giá cả hiện tại, có thể tạo ra tín hiệu mua. Khi Chikou Span cắt xuống dưới giá cả hiện tại, có thể tạo ra tín hiệu bán.
 4. Tín hiệu mua và bán:
  • Kết hợp thông tin từ tất cả các chỉ số trên, nhà giao dịch có thể xác định tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ, khi giá nằm trên đám mây Ichimoku, Tenkan Sen cắt lên trên Kijun Sen, và Chikou Span cắt lên trên giá cả, có thể tạo ra một tín hiệu mua mạnh.

Hạn chế khi sử dụng mây Ichimoku

Khi áp dụng Chỉ báo Đám mây Ichimoku, một số hạn chế có thể xuất hiện, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của nhà đầu tư.

 • Biểu đồ phức tạp: Các đường và dải giá của Ichimoku có thể làm cho biểu đồ trở nên phức tạp, gây khó khăn cho việc theo dõi và đánh giá tình hình thị trường.
 • Dựa trên dữ liệu lịch sử: Ichimoku dựa vào dữ liệu lịch sử và không có yếu tố dự đoán trong công thức. Người sử dụng cần nhận thức rõ ràng rằng chỉ báo này không thực sự dự đoán tương lai, mà chỉ phản ánh các diễn biến đã xảy ra.
 • Không phù hợp trong thời gian dài: Đám mây Ichimoku có thể trở nên ít hiệu quả khi giá duy trì ổn định ở mức cao hoặc thấp. Trong những thời kỳ này, tín hiệu mây Ichimoku có thể trở nên mơ hồ và ít có ý nghĩa.

Mây Ichimoku khác gì so với Đường trung bình động?

Mây Ichimoku Đường trung bình động
Cách Tính Toán Dựa trên mức cao và thấp của giá trong một khoảng thời gian, sau đó chia đôi. Điều này tạo ra các đường trung bình Ichimoku khác biệt, ngay cả khi sử dụng cùng số kỳ so với đường trung bình động truyền thống. Sử dụng giá đóng cửa, cộng tổng giá đóng cửa trong một số kỳ và chia cho số kỳ đó.
Nguồn Dữ Liệu Sử dụng cả mức cao và mức thấp trong quá khứ, tạo ra một cái nhìn tổng thể hơn về sự biến động của giá. Tính toán chỉ dựa trên giá đóng cửa.
Thông Tin Cung Cấp Cung cấp một cái nhìn phức tạp hơn với Đám mây kumo, Kijun Sen, và Tenkan Sen. Thông tin này giúp đánh giá xu hướng, mô men, và hỗ trợ/kháng cự. Cho biết trung bình giá đóng cửa, giúp làm mờ đi sự biến động và xác định xu hướng dài hạn.

Kết luận

Chỉ báo Ichimoku cung cấp một cái nhìn toàn diện về xu hướng và tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu về nó để sử dụng hiệu quả. Trước khi áp dụng Ichimoku vào giao dịch thực tế, hãy tìm hiểu kỹ và thử nghiệm trên tài khoản demo để hiểu rõ cách hoạt động của nó nhé.

Bạn có thể tham khảo mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HSC của chúng tôi.

Mở tài khoản HSC​​​​​​

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!

Để tham gia học đầu tư chứng khoán online, miễn phí, nhà đầu tư vui lòng liên hệ:
Hotline: (84 28) 38 233 298
Email: support@hsc.com.vn

Bài viết cùng chuyên mục

hedging

Hedging là gì? Ứng dụng chiến lược Hedging sao cho hiệu quả

Hedging là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính, nhằm mục đích giới hạn rủi ro và tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ lợi nhuận....

price action trong giao dịch chứng khoán

Price action là gì? Cách áp dụng price action trong giao dịch chứng khoán

Price Action là gì? Price Action khi dịch ra tiếng Việt được gọi là “Hành động giá”. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến, tập trung...

sàn chứng khoán là gì

Sàn chứng khoán là gì? Các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

Sàn chứng khoán là gì? Sàn chứng khoán là một nền tảng giúp các nhà đầu tư thực hiện giao dịch như trao đổi, mua bán hoặc chuyển nhượng các...