Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả

Ngày đăng: 04/01/2023 lượt xem

Đường trung bình di động (Moving average) là gì?

Đường MA là chỉ báo xu hướng, mục đích chính là để giá đang vận động theo xu hướng tăng, giảm hay không có xu hướng. Nó được xem là chỉ báo chậm, nó không có tác dụng để dự báo mà chủ yếu là sẽ vận động theo diễn biến giá đã được hình thành, nhìn chung nó có ý nghĩa tương đối. Chỉ báo này được tính dựa trên mức giá đóng cửa trung bình giá trong một khoảng thời gian.

Các loại đường trung bình động

Có 2 dạng đường trung bình động được sử dụng phổ biến là đường trung bình di động giản đơn (SMA) và đường trung bình di động hàm mũ (EMA). Đường trung bình giản đơn được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá động cửa trong một khoảng thời gian, còn đường trung bình hàm mũ được tính toán phức tạp hơn vì có gán trọng số vào giá trị, do đó dường EMA về cơ bản sẽ cho tín hiệu nhanh hơn đường SMA.

Nên sử dụng thông số thời gian bao nhiêu cho các đường trung bình di động

Có rất nhiều period khác nhau để thiết lập thông số cho đường trung bình di động (MA), việc sử dụng period nào thì đều có ý nghĩa cả.

Đối với khung đồ thị Daily, chúng ta thường hay sử dụng các period 20, 50, 100, 200 ngày. Vì sao ở khung Daily chúng ta nên sử dụng các period này? Thông số 20 ngày MA(20) biểu thị thời gian trong vòng 1 tháng giao dịch; thông số MA(50) biểu thị thời gian giao dịch 1 quý (1 quý là kỳ công bố Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp; thông số MA(100) đại diện cho 2 quý và thông số MA(200) đại diện cho 1 năm.

Đối với khung đồ thị trong ngày, áp dụng đối với khung đồ thị 1 giờ thì thông số MA(20) và MA(50) được sử dụng hợp lý hơn. Period 20 biểu thị cho khoảng thời gian 5 phiên trên khung đồ thị 1 giờ và Period 50 biểu thị cho khoảng thời gian 10 phiên trên khung đồ thị 1 giờ.

Những ứng dụng của đường trung bình động

Xác định xu hướng – Sự giao pha giữa các đường MA

Ứng dụng của đường MA trong giao dịch cổ phiếu

Ứng dụng các đường trung bình động

Ở ví dụ minh họa trên, các đường MA đóng vai trò rất tốt giúp chúng ta nhận biết được xu hướng đã hoàn thành hay chưa. Khi đường MA(20) tạo thành điểm cắt lên trên với tất cả các đường MA khác như MA(50), MA(100) hay MA(200) thì đó là trạng thái xác định xu hướng tăng đã được hình thành.

Ngược lại, khi đường MA(20) tạo điểm cắt xuống các đường MA lớn hơn thì lúc đó xu hướng giảm đã được hình thành.

>> Xem chi tiết: Các công cụ phổ biến để xác định xu hướng: Chỉ số ADX và Đường trung bình động MA

Xác định các vùng kháng cự/hỗ trợ

Xác định vùng kháng cự hỗ trợ với MA

Các đường MA cũng là các mức hỗ trợ rất đáng tin cậy, ở nhịp đầu tiên giá có nhịp nhúng xuống khu vực quanh đường xu hướng MA(20) rồi sau đó tiếp tục bật tăng trở lại. Ở nhịp nhúng xuống lần thứ hai thì chỉ số về quanh MA(50) rồi sau đó vẫn tiếp tục duy trì đà tăng tiếp theo. Chỉ khi nào sử dụng đúng Period phù hợp với timeframe thì các đường này mới cho độ tin cậy cao.

>> Xem thêm: Linh hoạt trong sử dụng hỗ trợ và kháng cự

Bài viết cùng chuyên mục

giao dịch với phân kỳ ẩn

Giao dịch với phân kỳ ẩn

I/Định nghĩa về phân kỳ ẩn Để có thể hiểu về khái niệm phân kỳ ẩn, chúng ta cần phải xác định thế nào là phân kỳ. Hiện tượng phân...

Cách xem bảng giá chứng khoán phái sinh

Hiện nay, tại mỗi công ty chứng khoán phái sinh đều có hệ thống bảng giá trực tuyến riêng nhằm hỗ trợ cho khách hàng nắm bắt đầy đủ thông...

Nến Nhật là gì? Cách đọc đồ thị nến Nhật cho nhà đầu tư mới

Nến Nhật là gì? Cách đọc đồ thị nến Nhật cho nhà đầu tư mới

Nến Nhật là một công cụ hữu ích giúp cho các nhà đầu tư có thể nắm bắt được thông tin trên thị trường. Dù được được sử dụng phổ biến,...