Giá trị sổ sách của cổ phiếu: Định nghĩa, cách tính và minh họa

Ngày đăng: 24/04/2023 lượt xem

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì?

Giá trị sổ sách của cổ phiếu (Book Value Per Share) là giá trị tài sản của mỗi cổ phiếu tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành. BVPS đại diện cho tỷ lệ vốn chủ sở hữu được phân chia cho cổ đông thông thường trên mỗi cổ phiếu.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là là số tiền trên mỗi cổ phiếu mà cổ đông có thể nhận được nếu công ty được thanh lý dựa trên sổ sách kế toán. Nó thường được tính bằng cách lấy giá trị tài sản của công ty trừ đi số nợ mà công ty đang phải trả. Tuy nhiên, giá trị sổ sách này không phản ánh giá thị trường hiện tại của cổ phiếu.

Khi một công ty phá sản hoặc tan rã, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho biết số tiền mà mỗi cổ đông có thể nhận được sau khi tất cả tài sản của công ty được bán hết và tất cả nợ phải trả được giải quyết. Điều này giúp cổ đông phổ thông hiểu được giá trị thực tế mà họ có thể thu được sau khi công ty kết thúc hoạt động.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì?
Giá trị sổ sách của cổ phiếu là gì?

Cách tính giá trị sổ sách của cổ phiếu

Công thức tính giá trị sổ sách của cổ phiếu như sau:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu = (Tổng vốn chủ sở hữu – Vốn ưu đãi) / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Trong đó:

 • Tổng số cổ phiếu đang lưu hành là số lượng cổ phiếu phổ thông hiện tại của công ty.
 • Vốn chủ sở hữu phổ thông là giá trị sổ sách của tất cả các cổ phiếu phổ thông trong công ty.
 • Vốn chủ sở hữu ưu đãi là giá trị sổ sách của tất cả các cổ phiếu ưu đãi trong công ty.

Ví dụ minh họa

Giả sử một công ty có tổng vốn chủ sở hữu là 500 triệu đồng, trong đó giá trị sổ sách của cổ phiếu ưu đãi là 100 triệu đồng và giá trị sổ sách của cổ phiếu phổ thông là 400 triệu đồng. Công ty có tổng cộng 10 triệu cổ phiếu phổ thông và 5 triệu cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành.

Theo công thức trên, ta có thể tính giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu phổ thông như sau:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu phổ thông = (400 triệu – 100 triệu) / 10 triệu = 30 triệu đồng/cổ phiếu

Do đó, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu phổ thông trong trường hợp này là 30 triệu đồng.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của cổ phiếu

Giá trị sổ sách của cổ phiếu là một chỉ số tài chính quan trọng và được sử dụng để đánh giá tính hấp dẫn của một cổ phiếu trên thị trường. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của cổ phiếu bao gồm:

 • Tình trạng tài sản và nợ: Nếu công ty có nhiều tài sản và ít nợ, giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ cao hơn.
 • Lợi nhuận của công ty: Nếu công ty có lợi nhuận tốt và có khả năng tăng trưởng, giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ tăng lên.
 • Số lượng cổ phiếu phát hành: Nếu công ty phát hành quá nhiều cổ phiếu, giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.
 • Sự tăng trưởng của công ty: Nếu công ty có tiềm năng tăng trưởng và có kế hoạch đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mới, giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ tăng lên.
 • Tình trạng thị trường: Nếu thị trường chứng khoán đang tăng giá, giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng có thể tăng lên. Tuy nhiên, giá trị sổ sách không phải là chỉ số duy nhất để đánh giá tính hấp dẫn của một cổ phiếu và các nhà đầu tư cần phải cân nhắc nhiều yếu tố khác để đưa ra quyết định đầu tư.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của cổ phiếu 
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sổ sách của cổ phiếu

Ưu và nhược điểm của giá trị sổ sách

Ưu điểm:

 • Minh bạch: Dễ hiểu và tính toán, giá trị sổ sách cung cấp một cách thức rõ ràng để đánh giá giá trị thực của một công ty.
 • Dữ liệu đáng tin cậy: Dựa trên dữ liệu kế toán, giá trị sổ sách là một số liệu tin cậy không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.
 • Phù hợp với công ty ổn định: Phù hợp với công ty ổn định tài chính, giá trị sổ sách không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự biến động.
 • Hữu ích trong định giá cổ phiếu: Có thể sử dụng giá trị sổ sách để định giá cổ phiếu, đặc biệt đối với các công ty có tài sản vật chất lớn.

Nhược điểm:

 • Không phản ánh đầy đủ giá trị: Không đánh giá được các yếu tố như thương hiệu, sức mạnh cạnh tranh và dòng tiền.
 • Không cập nhật thường xuyên: Không thể theo kịp với những thay đổi tài sản của công ty theo thời gian.

Làm thế nào các công ty có thể tăng giá trị sổ sách?

Các công ty có thể tăng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) bằng cách sử dụng lợi nhuận để mua tài sản, tăng vốn chủ sở hữu chung cũng như giá trị sổ sách. Họ cũng có thể sử dụng lợi nhuận để giảm nợ, dẫn đến sự tăng trưởng của vốn chủ sở hữu phổ thông và BVPS. Một cách khác là mua lại cổ phiếu phổ thông từ cổ đông, một chiến lược mà nhiều công ty sử dụng để tăng BVPS.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu và giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu khác nhau như thế nào?

Trong khi BVPS được tính bằng chi phí lịch sử, giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu là một chỉ số hướng tới tương lai, đưa vào xem xét khả năng tạo lợi nhuận trong tương lai của công ty. Sự gia tăng trong khả năng sinh lợi hoặc tốc độ tăng trưởng dự kiến của công ty sẽ đưa đến sự tăng giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu. Đơn giản, giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu là giá hiện tại của một cổ phiếu trong công ty được giao dịch công cộng. Không giống với BVPS, giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu không cố định vì nó biến đổi dựa trên sức cầu và cung cầu trên thị trường.

Kết luận

Tóm lại, giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) là một chỉ số tài chính quan trọng dựa trên tài sản và nợ của công ty. Nó cung cấp thông tin về giá trị tài sản của mỗi cổ phiếu, nhưng không phản ánh tiềm năng tương lai của công ty. So sánh BVPS với giá thị trường trên mỗi cổ phiếu giúp đầu tư giữa giá trị hiện tại và tiềm năng tương lai.

Bài viết cùng chuyên mục

Time frame là gì

Time frame là gì? Các chiến lược giao dịch dựa trên Time frame

Trong giao dịch chứng khoán, để đạt được thành công liên tục, nhà giao dịch cần phải tìm hiểu cách nhận biết xu hướng cơ bản và giao dịch phù...

khối lượng giao dịch và các nguyên tắc sử dụng

Khối lượng giao dịch và các nguyên tắc sử dụng

Khối lượng giao dịch là gì? Khối lượng giao dịch (Volume) đề cập đến tổng số lượng cổ phiếu được mua bán hoặc khớp lệnh trong một khoảng thời gian...

Sàn HNX trong tiếng Anh là Hanoi Stock Exchange

Sàn HNX là gì? Tìm hiểu Quy định giao dịch trên sàn HNX 2023

Sàn HNX là gì? Sàn HNX (Hà Nội Stock Exchange), viết tắt của “Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội”, là một trong hai sàn giao dịch chứng khoán lớn...