Doanh thu thuần là gì? 6 Yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Ngày đăng: 29/03/2023 lượt xem

Doanh thu thuần là gì? Các thành phần của doanh thu thuần

Doanh thu thuần (Net revenue), hay còn gọi là doanh thu gộp, là số tiền thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của một doanh nghiệp sau khi đã trừ đi chi phí hàng hoá hoặc chi phí dịch vụ và các khoản giảm giá liên quan. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng kinh doanh của một doanh nghiệp.

Doanh thu thuần thường được tính bằng cách trừ các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển. Sau đó, các khoản giảm giá như giảm giá bán hàng, chiết khấu, hoàn trả cũng được trừ đi để tính ra doanh thu thuần cuối cùng.

Doanh thu thuần là khoản tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm giá, trả lại hàng hóa, chiết khấu và thuế
Doanh thu thuần là khoản tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm giá, trả lại hàng hóa, chiết khấu và thuế

Các thành phần cụ thể của doanh thu thuần bao gồm:

  • Doanh số bán hàng: Tổng số tiền thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, là thành phần chính của doanh thu thuần.
  • Khoản giảm giá: Số tiền giảm giá được cung cấp cho khách hàng để kích thích mua hàng hoặc dịch vụ. Khoản giảm giá được trừ vào doanh số bán hàng để tính doanh thu thuần.
  • Hàng bán bị trả lại: Sản phẩm cho phép khách hàng trả lại do không đạt đủ chuẩn. Số liệu này thường được báo cáo như một khoản giảm doanh thu.
  • Chiết khấu: Giảm giá cho khách hàng do thanh toán trước, mua số lượng lớn, hoặc hợp đồng dài hạn. Chiết khấu được trừ vào doanh số bán hàng để tính toán doanh thu thuần.
  • Thuế: Các khoản thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế tài sản, và các loại phí khác. Thuế được trừ vào doanh số bán hàng để tính doanh thu thuần.

Công thức tính doanh thu thuần

Công thức như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu từ kết quả bán hàng – (Khoản giảm giá + Trả lại hàng hóa + Chiết khấu + Thuế)

Ví dụ: Nếu doanh số bán hàng là 100.000.000 đồng, khoản giảm giá là 5.000.000 đồng, trả lại hàng hóa là 2.000.000 đồng, chiết khấu là 3.000.000 đồng và thuế là 10.000.000 đồng, thì doanh thu thuần sẽ được tính như sau:

Doanh thu thuần = 100.000.000 – (5.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 + 10.000.000) = 80.000.000 đồng

=>Doanh thu thuần của doanh nghiệp trong ví dụ trên là 80.000.000 đồng.

6 Yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Giá bán

Giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ có thể ảnh hưởng đến sự tiêu thụ, và từ đó thay đổi doanh thu thuần. Nếu giá bán quá cao, có thể dẫn đến sự giảm sút doanh thu thuần do khách hàng không mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngược lại, giá bán quá thấp có thể làm cho doanh nghiệp không đủ lợi nhuận để phát triển hoạt động kinh doanh và có thể gánh chịu lỗ.

Để xác định giá bán hợp lý, doanh nghiệp cần xem xét nhiều yếu tố, bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quảng cáo, lợi nhuận mong muốn, mức độ cạnh tranh trong ngành và nhu cầu thị trường. Chiến lược giá cả phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và tối ưu hóa doanh thu thuần.

Giá bán sản phẩm/dịch vụ ảnh hưởng đến doanh thu thuần
Giá bán sản phẩm/dịch vụ ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Chi phí sản xuất

Nếu chi phí sản xuất cao, doanh nghiệp sẽ cần bán sản phẩm hoặc dịch vụ với giá cao hơn để đảm bảo lợi nhuận, điều này có thể dẫn đến sự giảm sút khả năng tiêu thụ và giảm doanh thu thuần. Để tăng doanh thu thuần, doanh nghiệp có thể xem xét việc giảm chi phí sản xuất bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất, tìm kiếm nguồn cung ứng chi phí thấp hơn, hoặc áp dụng kỹ thuật sản xuất hiệu quả.

Quản lý chi phí sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lợi nhuận. Theo dõi và phân tích chi phí sản xuất, cùng việc thực hiện biện pháp kiểm soát chi phí, giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận và cải thiện doanh thu thuần.

Doanh nghiệp cần phải quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả để tối ưu hóa doanh thu thuần và lợi nhuận của mình.
Doanh nghiệp cần phải quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả để tối ưu hóa doanh thu thuần và lợi nhuận của mình.

Độ phổ biến của sản phẩm/dịch vụ

Khi sản phẩm hoặc dịch vụ được biết đến và ưa chuộng, khả năng tiêu thụ cao, giúp doanh nghiệp tăng doanh thu thuần. Ngược lại, nếu sản phẩm hoặc dịch vụ không được phổ biến và không nổi tiếng, khả năng tiêu thụ giảm, dẫn đến giảm sút doanh thu thuần.

Để tăng cường sự phổ biến, doanh nghiệp có thể đầu tư vào hoạt động quảng cáo và tiếp thị để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng. Đồng thời, việc nâng cao tính độc đáo và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ cũng là một cách để thu hút khách hàng và tạo ra sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh.

Khả năng cạnh tranh

Trong một thị trường cạnh tranh cao, doanh nghiệp có thể phải cạnh tranh về giá hoặc chất lượng sản phẩm/dịch vụ. Điều này có thể dẫn đến giảm giá và giảm lợi nhuận. Ngược lại, trong một thị trường ít cạnh tranh, doanh nghiệp có thể định giá cao hơn và thu được lợi nhuận lớn hơn.

Để thành công trong một thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp cần tập trung vào cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ, thúc đẩy sáng tạo và đổi mới, và xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ để thu hút khách hàng.

Khả năng cạnh tranh là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu thuần và lợi nhuận của doanh nghiệp
Khả năng cạnh tranh là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu thuần và lợi nhuận của doanh nghiệp

Chính sách giá của công ty

Nếu giá cả quá cao so với đối thủ cạnh tranh, khả năng khách hàng chọn lựa sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp giảm, họ có thể chuyển sang đối thủ có giá thấp hơn. Ngược lại, giá quá thấp có thể dẫn đến mất lợi nhuận hoặc không thể duy trì kinh doanh lâu dài.

Tuy nhiên, việc giảm giá để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán có thể dẫn đến giảm doanh thu thuần nếu không đạt được mục tiêu tăng doanh số bán để bù đắp chi phí giảm giá. Vì vậy để đạt được thành công, doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường, tính toán kỹ lưỡng và cân nhắc nhiều yếu tố để đưa ra quyết định giá phù hợp.

Khả năng tiếp cận thị trường

Nếu doanh nghiệp có khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn, cơ hội tiếp cận một lượng lớn khách hàng sẽ tăng lên, đồng thời tăng doanh số bán hàng và doanh thu thuần. Ngược lại, nếu gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, doanh nghiệp có thể đối mặt với thách thức trong việc tiếp cận khách hàng và tạo doanh số bán hàng, dẫn đến giảm doanh thu thuần và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, nếu có khả năng tiếp cận một lượng lớn khách hàng một cách dễ dàng, chi phí quảng cáo và tiếp thị sẽ giảm, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

Vì vậy để đạt thành công trên thị trường, doanh nghiệp cần phải tăng cường khả năng tiếp cận thị trường thông qua chiến lược tiếp thị và quảng cáo hiệu quả, xây dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng tiềm năng, và đầu tư vào các kênh phân phối và cơ sở hạ tầng để sản phẩm/dịch vụ có thể đến gần hơn với khách hàng.

Khả năng tiếp cận thị trường ảnh hưởng đến kết quả doanh thu thuần
doanh

Ý nghĩa của doanh thu thuần trong đầu tư

Doanh thu thuần được dùng để đo lường hiệu suất kinh doanh và tiềm năng sinh lời của doanh nghiệp. Vì vậy đối với nhà đầu tư, việc theo dõi doanh thu thuần đã cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính và khả năng tăng trưởng của các công ty hoặc quỹ đầu tư. Đây là một yếu tố quyết định trong quá trình đưa ra các quyết định đầu tư, giúp nhận biết sức mạnh cạnh tranh và tiềm năng sinh lời của doanh nghiệp trên thị trường.

Phân biệt doanh thu thuần với lợi nhuận

Doanh thu thuần Lợi nhuận
Khái niệm – Số tiền mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh chính, trừ đi các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

– Chỉ số quan trọng để đánh giá khối lượng kinh doanh và tăng trưởng của doanh nghiệp.

– Số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí của doanh nghiệp.

– Được sử dụng để đánh giá khả năng của doanh nghiệp tạo ra giá trị và lợi ích cho cổ đông.

– Lợi nhuận bao gồm cả lợi nhuận gộp  và lợi nhuận ròng

Cách tính Doanh thu thuần = Doanh số bán hàng – chi phí Lợi nhuận = Doanh thu thuần – chi phí
Ý nghĩa Phản ánh mức độ tăng trưởng doanh số kinh doanh của công ty Phản ánh mức độ hiệu quả kinh doanh của công ty
Mối quan hệ Lợi nhuận phụ thuộc vào doanh thu thuần Doanh thu thuần ảnh hưởng đến lợi nhuận

Lời kết

Trong kinh doanh, doanh thu thuần là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Chỉ số này giúp cho các nhà quản lý và nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về mức độ tăng trưởng doanh số kinh doanh, hiệu quả của chiến lược tiếp thị và hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để đạt được lợi nhuận bền vững và tối đa thì các doanh nghiệp cần phải quản lý chi phí, tăng cường năng suất lao động, đẩy mạnh quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Những yếu tố này sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và đạt được lợi nhuận cao hơn.

Bài viết cùng chuyên mục

Vị thế của các ETFs nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Vị thế của các ETFs nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Dù mới ra đời trong vài năm trở lại đây nhưng quỹ ETFs nội đang ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Không...

DGW – Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2024

DGW – Cập nhật Đại hội đồng cổ đông 2024

Ngày 25.04.2024, DGW tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên với các nội dung chính như sau: Kế hoạch năm 2024, DGW đặt kế hoạch bao gồm...

Phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều từ RSI với Inside Bar

Inside Bar là gì? Inside Bar là tập hợp của một hay nhiều nến nằm hoàn toàn trong vùng giá của thân nến trước đó, tức là mức cao nhất...