Định giá doanh nghiệp là gì? Những lưu ý quan trọng trong định giá doanh nghiệp

Ngày đăng: 31/10/2023 lượt xem

Định giá doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh và đầu tư, đóng vai trò quyết định trong việc đánh giá giá trị thực của một tổ chức và xác định khả năng sinh lời trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm định giá doanh nghiệp, lý do tại sao nó quan trọng, cơ sở và phương pháp định giá, cũng như các lưu ý quan trọng khi áp dụng nó trong hoạt động đầu tư và quản lý doanh nghiệp.

Định giá doanh nghiệp là gì?
Định giá doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị tài sản và tiềm năng của một doanh nghiệp. Đây là một hoạt động quan trọng trong quản lý tài chính và đầu tư, giúp định rõ giá trị thực của một công ty và đánh giá khả năng sinh lời trong tương lai.

Việc định giá doanh nghiệp có thể được thực hiện trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm mua bán cổ phần, sáp nhập và mua lại, đầu tư mới, hay định giá trị ròng cho mục đích tài chính. Doanh nghiệp cần có kiến thức sâu về các phương pháp định giá khác nhau và hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của mình.

5 lưu ý quan trọng trong định giá doanh nghiệp

Khi thực hiện định giá doanh nghiệp, có một số lưu ý quan trọng mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần nhớ:

 1. Đa dạng hóa thông tin: Định giá doanh nghiệp cần dựa trên thông tin đầy đủ và đa dạng, bao gồm thông tin tài chính, thông tin thị trường, và thông tin về doanh nghiệp cụ thể. Việc sử dụng một nguồn thông tin duy nhất hoặc phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thông tin có thể dẫn đến kết quả không chính xác.
 2. Sử dụng phân tích tương đối: Thay vì chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất để định giá, nên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau và so sánh kết quả để đưa ra một kết luận chính xác hơn. Phân tích tương đối giúp đánh giá và xác định các yếu tố tiềm năng trong doanh nghiệp.
 3. Hiểu rõ các yếu tố không có thể định giá: Định giá doanh nghiệp có thể không bao gồm một số yếu tố không có thể định giá một cách chính xác, chẳng hạn như thương hiệu và quan hệ khách hàng. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến giá trị thực tế của doanh nghiệp mà không thể được định giá một cách rõ ràng.
 4. Cân nhắc thời điểm: Khi định giá doanh nghiệp, cần cân nhắc thời điểm của hoạt động và thông tin. Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và thông tin mới có thể ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp. Do đó, cần cập nhật thông tin và thực hiện định giá định kỳ để đảm bảo kết quả chính xác.
 5. Tìm hiểu xung quanh: Khi thực hiện định giá doanh nghiệp, cần tham khảo các chuyên gia và nguồn thông tin uy tín. Các chuyên gia và nguồn thông tin có kinh nghiệm giúp cung cấp cái nhìn khách quan và thông tin đáng tin cậy để đánh giá và định giá doanh nghiệp.

Tại sao phải định giá doanh nghiệp?

Việc định giá doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong việc:

 1. Mua bán cổ phần: Khi một doanh nghiệp muốn mua hoặc bán cổ phần, việc định giá doanh nghiệp giúp xác định giá trị cụ thể của cổ phần đó và đảm bảo công bằng cho các bên tham gia giao dịch.
 2. Sáp nhập và mua lại: Trong quá trình sáp nhập và mua lại, định giá doanh nghiệp giúp xác định giá trị thực tế của các công ty liên quan và đồng thời đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc hợp nhất.
 3. Đầu tư mới: Khi đầu tư vào một doanh nghiệp mới, việc định giá doanh nghiệp giúp người đầu tư đánh giá xem có nên đầu tư vào doanh nghiệp đó hay không và định ra giá trị thực tế của các tài sản và tiềm năng.
 4. Định giá trị ròng: Việc định giá doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp xác định giá trị ròng, tức là giá trị của tài sản ròng sau khi trừ đi các nghĩa vụ tài chính.

Do vậy, việc định giá doanh nghiệp là một quy trình quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tạo dựng niềm tin cho các bên tham gia.

Cơ sở định giá doanh nghiệp

Cơ sở định giá doanh nghiệp bao gồm các yếu tố quan trọng như dòng tiền tương lai, tài sản vô hình, số lượng và chất lượng của khách hàng, vị thế thị trường, cạnh tranh và chiến lược kinh doanh.

 1. Dòng tiền tương lai: Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong định giá doanh nghiệp là dòng tiền tương lai mà công ty có thể tạo ra. Điều này đòi hỏi việc đánh giá các yếu tố như doanh thu, lợi nhuận, và khả năng sinh lời trong tương lai.
 2. Tài sản vô hình: Không phải tất cả giá trị của một doanh nghiệp đều nằm trong các tài sản vật chất. Giá trị vô hình như thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, và mối quan hệ khách hàng cũng cần được định giá một cách công bằng và chính xác.
 3. Số lượng và chất lượng của khách hàng: Các khách hàng hiện tại và tiềm năng cũng có ý nghĩa quan trọng trong định giá doanh nghiệp. Việc xác định số lượng và chất lượng của khách hàng giúp định rõ khả năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.
 4. Vị thế thị trường, cạnh tranh, và chiến lược kinh doanh: Các yếu tố bên ngoài như vị thế thị trường, cạnh tranh, và chiến lược kinh doanh cũng ảnh hưởng đến giá trị của một doanh nghiệp. Việc nắm vững các yếu tố này giúp định giá một cách chính xác và đảm bảo sự cạnh tranh và bền vững trong thị trường.

5 phương pháp định giá doanh nghiệp

5 Phương pháp định giá doanh nghiệp
5 phương pháp định giá doanh nghiệp

Có nhiều phương pháp khác nhau để định giá doanh nghiệp, và việc lựa chọn phương pháp thích hợp phụ thuộc vào mục đích và hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp. Dưới đây là một vài phương pháp định giá doanh nghiệp thường được sử dụng:

 1. Phương pháp so sánh: Phương pháp này dựa trên việc so sánh giá trị của doanh nghiệp với các doanh nghiệp tương tự trong cùng ngành hoặc thị trường. Các chỉ số như P/E ratio và EV/EBITDA được sử dụng để so sánh và đánh giá giá trị của doanh nghiệp.
 2. Phương pháp dòng tiền tương lai: Phương pháp này dựa trên việc dự đoán và chiết khấu dòng tiền tương lai mà doanh nghiệp có thể tạo ra. Các chỉ số như NPV (Net Present Value) và DCF (Discounted Cash Flow) được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai.
 3. Phương pháp tài sản: Phương pháp này đánh giá giá trị của doanh nghiệp dựa trên tài sản mà nó sở hữu. Các tài sản vật chất và tài sản vô hình được định giá và cộng dồn để tính toán giá trị của doanh nghiệp.
 4. Phương pháp so sánh thị trường: Phương pháp này dựa trên việc so sánh giá trị của doanh nghiệp với giá trị của các công ty khác trong cùng ngành hoặc thị trường. Các chỉ số như EV/Sales và P/B ratio được sử dụng để so sánh và đánh giá giá trị của doanh nghiệp.
 5. Phương pháp chiếm lĩnh thị trường: Phương pháp này đánh giá giá trị của doanh nghiệp dựa trên khả năng chiếm lĩnh thị trường và khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Các yếu tố như tỷ lệ tăng trưởng, sức mạnh cạnh tranh, và chiến lược kinh doanh được đánh giá và tính toán giá trị của doanh nghiệp.

Mỗi phương pháp định giá có ưu điểm và hạn chế riêng, và việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào mục đích và hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến định giá doanh nghiệp, bao gồm yếu tố trong doanh nghiệpyếu tố bên ngoài.

 1. Yếu tố trong doanh nghiệp: Các yếu tố trong doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, và khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của một doanh nghiệp. Sự tăng trưởng và hiệu suất của các yếu tố này có thể tăng giá trị của doanh nghiệp.
 2. Yếu tố bên ngoài: Các yếu tố bên ngoài như tình hình kinh tế, cạnh tranh, chính sách quản lý và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến định giá. Chẳng hạn, một doanh nghiệp hoạt động trong một ngành công nghiệp đang tăng trưởng có thể có giá trị cao hơn so với một ngành công nghiệp đang suy thoái.
 3. Tâm lý thị trường: Tâm lý thị trường và sự ảnh hưởng của nhà đầu tư và các chủ thể thị trường khác cũng có thể tác động đáng kể đến giá trị của một doanh nghiệp. Tin đồn, thông tin sai lệch, và tâm lý ganh đua có thể tạo ra sự biến động trong định giá.
Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá doanh nghiệp

Áp dụng định giá doanh nghiệp trong đầu tư

Việc áp dụng định giá doanh nghiệp trong đầu tư là một quy trình quan trọng để đánh giá xem một doanh nghiệp có đáng đầu tư hay không. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các phương pháp định giá khác nhau như phương pháp so sánh, phương pháp dòng tiền tương lai, và phương pháp tài sản để đánh giá giá trị của một doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý những điểm quan trọng sau đây khi áp dụng định giá doanh nghiệp trong đầu tư:

 1. Nắm vững kiến thức về định giá doanh nghiệp: Đầu tư vào doanh nghiệp đòi hỏi kiến thức sâu về các phương pháp định giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nên được đào tạo và nắm vững kiến thức cần thiết trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
 2. Tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp: Trước khi đầu tư, các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ, khách hàng, và định giá cạnh tranh. Việc hiểu rõ về doanh nghiệp giúp đảm bảo quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ và chính xác.
 3. Phân tích rủi ro và triển vọng: Định giá doanh nghiệp không chỉ đánh giá giá trị mà còn phải đánh giá cả rủi ro và triển vọng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cần phân tích kỹ các yếu tố rủi ro như thị trường, cạnh tranh, và chính sách kinh tế để đảm bảo quyết định đầu tư được đưa ra một cách cân nhắc và có lợi.
 4. Sử dụng công cụ và phần mềm hỗ trợ: Các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ để thực hiện định giá doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Các công cụ này cung cấp các chỉ số và mô hình phân tích giúp đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Áp dụng định giá doanh nghiệp trong đầu tư đòi hỏi sự chuyên môn và kỹ năng. Các nhà đầu tư nên tham khảo các chuyên gia và nguồn thông tin uy tín để đảm bảo các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên cơ sở rõ ràng và chính xác.

Phương pháp áp dụng định giá doanh nghiệp

Kết luận

Định giá doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá giá trị của một doanh nghiệp và định hướng hoạt động kinh doanh. Qua quá trình định giá, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về giá trị thực tế và tiềm năng sinh lời của một công ty, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh và thành công. Việc áp dụng các phương pháp định giá khác nhau, hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng và tuân thủ các lưu ý quan trọng là chìa khóa để định giá doanh nghiệp một cách chính xác và có lợi.

Mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!

Bài viết cùng chuyên mục

chỉ số EPS là gi

Chỉ số EPS (Earning Per Share) là gì? Chỉ số EPS bao nhiêu là tốt?

Chỉ số EPS (Earning Per Share) – một trong những chỉ số quan trọng nhất trong thị trường tài chính. Trong bài viết này, Stock Insight sẽ giải thích về...

mẫu hình cốc và tay cầm

Mẫu hình cốc tay cầm trong giao dịch chứng khoán

Mẫu hình cốc tay cầm là một trong những mẫu hình tiếp diễn xu hướng được sử dụng rất nhiều trong phân tích kỹ thuật. Cùng HSC tìm hiểu về...

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (Earning Before Interest And Tax) âm nghĩa là gì? Ý nghĩa và cách tính chuẩn nhất

  Lợi nhuận trước thuế là gì? Lợi nhuận trước thuế là một khái niệm thể hiện số tiền mà một công ty kiếm được từ hoạt động kinh doanh...