Cách tính lãi lỗ trong chứng khoán phái sinh bạn nên biết

Ngày đăng: 05/01/2023 lượt xem

Trong thị trường tài chính, chứng khoán phái sinh đóng một vai trò quan trọng và ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng để có được sự hiểu biết và thành công trong giao dịch chúng, việc tính toán lãi lỗ là một khía cạnh không thể bỏ qua. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách tính lãi lỗ trong chứng khoán phái sinh, mời bạn đọc theo dõi bên dưới!

Giới thiệu chung về chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong thị trường tài chính hiện đại. Chúng là một loại công cụ tài chính được dùng để giao dịch và đầu tư, đặc biệt phổ biến trong cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa, lãi suất, và nhiều tài sản tài chính khác.

Dưới đây là một phần giới thiệu ngắn gọn về chứng khoán phái sinh và tầm quan trọng của chúng trong thị trường tài chính:

Chứng khoán phái sinh là gì?

 • Chứng khoán phái sinh là các hợp đồng tài chính có giá trị được tạo ra từ việc đặt cược về giá trị tương lai của một tài sản cơ sở, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hoặc hàng hóa. Những hợp đồng này có giá trị dựa trên giá của tài sản cơ sở và thời gian trong tương lai mà chúng được thực hiện.

Tầm quan trọng của chứng khoán phái sinh:

 1. Rủi ro và bảo vệ: Chứng khoán phái sinh cho phép nhà đầu tư và doanh nghiệp bảo vệ mình khỏi rủi ro giá cả biến đổi bằng cách sử dụng các hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn. Điều này giúp duy trì ổn định trong quản lý tài sản và nguồn lợi nhuận.
 2. Tạo lợi nhuận và đầu tư: Nhà đầu tư có thể sử dụng chứng khoán phái sinh để tạo lợi nhuận từ việc dự đoán sự biến đổi của giá cả tài sản cơ sở. Điều này mở ra cơ hội đầu tư và giao dịch trong các thị trường tài chính khác nhau.
 3. Giá đóng cửa và thẩm định giá trị tài sản cơ sở: Giá của các hợp đồng chứng khoán phái sinh thường được sử dụng làm một chỉ số cho giá cả tài sản cơ sở. Việc này giúp thị trường xác định giá đóng cửa và đánh giá giá trị thực sự của tài sản cơ sở vào mỗi phiên giao dịch.
 4. Độ thanh khoản và linh hoạt: Chứng khoán phái sinh thường có mức thanh khoản cao và khả năng giao dịch linh hoạt. Điều này cho phép nhà đầu tư mua vào và bán ra một lượng lớn hợp đồng mà không gây tác động lớn đến giá cả.
 5. Diversification: Chứng khoán phái sinh cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, giúp họ quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chứng khoán phái sinh đóng vai trò quan trọng trong việc biến đổi và phát triển thị trường tài chính. Chúng không chỉ là công cụ đầu tư mà còn là các chỉ số quan trọng thể hiện sự biến động của thị trường và cung cấp thông tin quý báu cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Để hiểu thêm về cách xem bảng giá chứng khoán phái sinh, mời bạn đọc tìm hiểu thêm tại đây.

Cách tính lãi lỗ trong chứng khoán phái sinh

Trước khi chúng ta đi vào chi tiết cách tính lãi lỗ, hãy tìm hiểu một số khái niệm cơ bản liên quan đến chứng khoán phái sinh:

 1. Hợp đồng tương lai (Futures Contract): Đây là một hợp đồng tài chính mà hai bên cam kết mua hoặc bán một tài sản cơ sở (ví dụ: cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hàng hóa) tại một giá cố định và vào một thời điểm tương lai. Hợp đồng này tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận bằng cách dự đoán sự biến động của giá tài sản cơ sở.
 2. Giá Đóng Cửa (Settlement Price): Đây là giá cuối cùng được sử dụng để tính toán lợi nhuận hoặc lỗ sau khi hợp đồng tương lai hết hạn. Giá đóng cửa thường được tính bằng trung bình của các giao dịch cuối cùng trong ngày giao dịch.
 3. Giá Đóng Cửa Trước Đó (Previous Settlement Price): Đây là giá đóng cửa của hợp đồng tương lai trong phiên giao dịch trước đó. Nó là cơ sở để so sánh và tính toán sự thay đổi giá.
 4. Số Hợp Đồng (Contract Size): Đây là số lượng tài sản cơ sở mà mỗi hợp đồng tương lai đại diện. Ví dụ, một hợp đồng tương lai trên cổ phiếu công ty XYZ có thể đại diện cho 100 cổ phiếu XYZ.

Liên quan đến việc tính lãi lỗ:

Khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai, lãi lỗ được tính bằng sự chênh lệch giữa giá đóng cửa cuối ngày và giá bình quân gia quyền (VWAP) của hợp đồng. VWAP là giá trung bình của tất cả các giao dịch của bạn trong một phiên giao dịch. Cụ thể:

 • Nếu bạn mua (long) hợp đồng và giá đóng cửa cao hơn giá VWAP, bạn có thể có lãi.
 • Nếu bạn mua (long) hợp đồng và giá đóng cửa thấp hơn giá VWAP, bạn có thể có lỗ.
 • Nếu bạn bán (short) hợp đồng và giá đóng cửa thấp hơn giá VWAP, bạn có thể có lãi.
 • Nếu bạn bán (short) hợp đồng và giá đóng cửa cao hơn giá VWAP, bạn có thể có lỗ.

Lợi nhuận hoặc lỗ cuối cùng được tính bằng công thức:

Lợi Nhuận (hoặc Lỗ) = (Giá Đóng Cửa – VWAP) x Số Hợp Đồng x Hệ Số Nhân

Với sự hiểu biết về các khái niệm cơ bản này, bạn sẽ có nền tảng để hiểu cách làm việc với chứng khoán phái sinh và tính toán lãi lỗ trong các giao dịch của mình.

cách tính lãi lỗ
Tìm hiểu Cách tính lãi lỗ của chứng khoán phái sinh không phải ai cũng biết

Ví dụ cụ thể

Hãy xem xét thêm ví dụ về cách tính lãi lỗ trong các tình huống phức tạp hơn để có cái nhìn rõ hơn về ứng dụng thực tế:

1. Nhiều giao dịch mua và bán trong một phiên:

 • Trong phiên giao dịch: Nhà đầu tư mở 2 vị thế mua Hợp đồng tương lai A giá 100 và sau đó mở thêm 3 vị thế mua A giá 105. VWAP của bạn trong ngày là (2 x 100 + 3 x 105) / 5 = 103.
 • Cuối ngày: Giá đóng cửa của Hợp đồng tương lai A là 110.

Tính lãi lỗ: (110 – 103) x 5 x 100.000 = 350.000 VNĐ. Nhà đầu tư đã thực hiện giao dịch mua cuối cùng với giá đóng cửa cao hơn giá VWAP.

2. Có các hợp đồng tương lai khác nhau trong danh mục đầu tư:

 • Trong danh mục đầu tư của bạn có Hợp đồng tương lai A và B: Nhà đầu tư mở 2 vị thế mua Hợp đồng A giá 100 và 3 vị thế mua Hợp đồng B giá 150. VWAP của Hợp đồng A là 105 và VWAP của Hợp đồng B là 155.
 • Cuối ngày: Giá đóng cửa của Hợp đồng A là 110 và của Hợp đồng B là 160.

Tính lãi lỗ cho Hợp đồng A: (110 – 105) x 2 x 100.000 = 1.000.000 VNĐ.

Tính lãi lỗ cho Hợp đồng B: (160 – 155) x 3 x 100.000 = 1.500.000 VNĐ.

Tổng lãi lỗ: 1.000.000 + 1.500.000 = 2.500.000 VNĐ.

Các tình huống này minh họa cách tính lãi lỗ khi bạn có nhiều giao dịch và nhiều loại hợp đồng tương lai trong danh mục đầu tư của mình. Bằng cách tính toán dựa trên giá VWAP và giá đóng cửa, bạn có thể xác định lãi lỗ chính xác của bạn sau mỗi phiên giao dịch.

4 Lợi ích của việc tính lãi lỗ trong chứng khoán phái sinh

Tính toán lãi lỗ là một phần quan trọng trong quá trình giao dịch chứng khoán phái sinh và có nhiều lợi ích và ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính:

 1. Quản lý rủi ro: Việc tính lãi lỗ cho phép nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư của họ. Nó giúp xác định những vị thế nào đang có lãi và những vị thế nào đang có lỗ, từ đó đưa ra quyết định về việc giữ, mở rộng hoặc thoát khỏi các vị thế đó. Điều này đặc biệt quan trọng trong giao dịch chứng khoán phái sinh, nơi mà biến động giá cả có thể lớn và nhanh chóng.
 2. Đưa ra quyết định giao dịch: Khi nhà đầu tư có thông tin về lãi lỗ của họ, họ có thể dựa vào đó để đưa ra quyết định giao dịch. Nếu họ thấy một vị thế đang thua lỗ và không có triển vọng cải thiện, họ có thể quyết định thoát khỏi vị thế đó để giảm thiểu tổn thất. Ngược lại, nếu họ thấy một vị thế đang có lãi và tiềm năng tăng trưởng, họ có thể quyết định duy trì hoặc thậm chí mở rộng vị thế đó.
 3. Xác định hiệu suất đầu tư: Việc tính toán lãi lỗ là cách để xác định hiệu suất của một nhà đầu tư hoặc một chiến lược giao dịch cụ thể. Nó cho phép nhà đầu tư biết được liệu họ đã đầu tư một cách hiệu quả hay không. Bằng cách so sánh lãi lỗ với mục tiêu lợi nhuận hoặc với các chỉ số thị trường khác, nhà đầu tư có thể đánh giá được hiệu suất của họ so với thị trường chung.
 4. Làm rõ chiến lược giao dịch: Tính toán lãi lỗ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách hoạt động của chiến lược giao dịch của họ. Điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh hoặc tối ưu hóa chiến lược để đạt được kết quả tốt hơn.

Tổng cộng, việc tính lãi lỗ không chỉ là một công cụ quan trọng trong quá trình giao dịch chứng khoán phái sinh mà còn giúp nhà đầu tư đảm bảo sự quản lý rủi ro hiệu quả, đưa ra quyết định thông minh và theo dõi hiệu suất đầu tư của họ.

Kết luận

Trong bài viết này, Stock Insight đã thảo luận về việc tính lãi lỗ trong giao dịch chứng khoán phái sinh, một khía cạnh quan trọng của thị trường tài chính. Chúng tôi đã giới thiệu các khái niệm cơ bản như hợp đồng tương lai, giá đóng cửa, và giá đóng cửa trước đó, cũng như cách tính toán lãi lỗ cho các tình huống khác nhau.

Lãi lỗ không chỉ là một số liệu trên giấy, mà nó có ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư. Nó giúp quản lý rủi ro, đưa ra quyết định giao dịch, xác định hiệu suất đầu tư và làm rõ chiến lược giao dịch.

Bằng cách hiểu rõ về lãi lỗ, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa các quyết định của họ và đảm bảo sự thành công trong thị trường phức tạp này.

Với kiến thức về cách tính lãi lỗ và ý nghĩa của nó, nhà đầu tư có thể tiến xa hơn trong việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh và đạt được những kết quả tốt hơn trong sự nghiệp đầu tư của họ.

Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!

Bài viết cùng chuyên mục

thao túng thị trường chứng khoán

Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Hậu quả và quy định xử phạt?

Hành động thao túng thị trường chứng khoán tạo ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tất cả các nhà đầu tư. Vậy thao túng thị...

mẫu hình cờ đuôi nheo

Mẫu hình cờ đuôi nheo (mẫu hình tiếp diễn xu hướng)

Mẫu hình cờ đuôi nheo là một mẫu hình phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Cờ đuôi nheo là một trong những mẫu hình tiếp diễn xu hướng có...

công cụ đầu tư

Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đầu tư – tư vấn đầu tư 2.0

Giới thiệu Các cấu phần cơ bản của bộ công cụ bao gồm hai nhóm chức năng chính là: (1) Công cụ đầu tư: Gồm tất cả những công cụ mang...