cổ phiếu ngân hàng

Định giá cổ phiếu ngành Ngân hàng năm 2023 | C2C tháng 02.2023

Ngày đăng: 03/03/2023 lượt nghe

“Định giá cổ phiếu ngành Ngân hàng 2023” là một trong những ‘lát cắt’ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tham gia hội thảo C2C tháng 02.2023, chuyên đề: Khai xuân như ý_Lỳ xì danh mục.

[Khách mời đặc biệt] Bà Phạm Liên Hà, Giám đốc nghiên cứu Ngành Ngân hàng – Tài chính tại Chứng khoán HSC giải đáp câu hỏi về:

  • Định giá cổ phiếu ngân hàng năm 2023, dựa vào đâu?
  • Bối cảnh đầu tư ngành ngân hàng năm 2023 ra sao?
  • Kỳ vọng đầu tư cổ phiếu ngành ngân hàng năm 2023.

Chuỗi hội thảo “Connecting to Customers” được HSC tổ chức định kỳ hằng tháng/ quý nhằm kết nối nhà đầu tư với lãnh đạo các doanh nghiệp và các chuyên gia phân tích, tư vấn của HSC.

Trong đó, nhà đầu tư sẽ được Ban lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ về chiến lược hoạt động cũng như kết quả kinh doanh cập nhật nhất, đồng thời có thể đặt ra các câu hỏi cho Doanh nghiệp và chuyên gia HSC về thị trường chung, ngành cũng như những triển vọng tăng trưởng của Doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn.

logo-audio
Doanh nghiệp Talk

Định giá cổ phiếu ngành Ngân hàng năm 2023 | C2C tháng 02.2023

Scroll to Top
Scroll to Top