Giới thiệu

Chuỗi hội thảo C2C_"Connecting to Customers" được HSC tổ chức định kỳ hằng tháng/ quý. Nhằm kết nối nhà đầu tư với lãnh đạo các doanh nghiệp và các chuyên gia phân tích, tư vấn của HSC.

Trong đó, nhà đầu tư sẽ được Ban lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ về chiến lược hoạt động cũng như kết quả kinh doanh cập nhật nhất, đồng thời có thể đặt ra các câu hỏi cho Doanh nghiệp và chuyên gia HSC về thị trường chung, ngành cũng như những triển vọng tăng trưởng của Doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn.

Liên kết

Tất cả video

C2C - Connecting 2 Customers

Thị trường 2024: Dòng tiền dẫn sóng & Góc nhìn chuyên gia | C2C số đầu xuân Giáp Thìn 22.02.2024

THỊ TRƯỜNG 2024: DÒNG TIỀN DẪN SÓNG & GÓC NHÌN CHUYÊN GIA Năm 2023 ghi nhận những giao dịch khá ảm đạm với diễn biến của dòng tiền, thanh khoản...

C2C - Connecting 2 Customers

Những kết quả nổi bật trong quá trình Chuyển đổi số của Gemadept | Hội thảo C2C ngày 14.12.2023

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI GEMADEPT Gemadept xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát huy hiệu quả hoạt động và gia tăng giá...

C2C - Connecting 2 Customers

Những dự án mới đáng kỳ vọng của Gemadept trong 2024 | Hội thảo C2C 14.12.2023

DỰ ÁN MỚI ĐÁNG KỲ VỌNG CỦA DEMADEPT NĂM 2024  Với mục tiêu chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu, dẫn đầu về hệ sinh thái tích hợp Cảng –...

Scroll to Top
Scroll to Top