Đánh giá rủi ro BĐS và trái phiếu

Chuyên gia HSC và HDBank: Đánh giá rủi ro BĐS và Trái phiếu 2023

Ngày đăng: 14/07/2023 lượt nghe

Lắng chuyên gia HSC và HDBank đánh giá rủi ro BĐS và Trái phiếu

  • Ngành Bất Động Sản (BĐS) tại Việt Nam vẫn còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào?
  • Trái phiếu doanh nghiệp là một phần tất yếu trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần, vậy mối quan hệ giữa BĐS và Trái phiếu là gì?

Cùng tìm kiếm lời giải từ góc nhìn:

Bà Phạm Liên Hà – Giám đốc Nghiên cứu, Ngành Ngân hàng & Tài chính, HSC.

Ông Trần Hoài Phương – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp, HDBank.

Bản audio rút gọn từ Hội thảo C2C Tháng 7/2023: TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÂN HÀNG NĂM 2023: THÁCH THỨC & CƠ HỘI tổ chức bởi Chứng khoán HSC.

Xem bản đầy đủ qua kênh Youtube Chứng khoán HSC

 

logo-audio
Doanh nghiệp Talk

Chuyên gia HSC và HDBank: Đánh giá rủi ro BĐS và Trái phiếu 2023

Scroll to Top
Scroll to Top