Giới thiệu

Podcast Trước giờ đón sóng sản xuất và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM.

Mục tiêu cung cấp những tin tức nhanh nhất và chính xác nhất trên thị trường chứng khoán, từ đó giúp khách hàng ra quyết định đầu tư có cơ sở và mang tính chiến lược.

Podcast nổi bật

Trước giờ đón sóng

[Podcast] Đi đầu con sóng | #149

Bạn đang theo dõi tập Podcast Trước Giờ Đón Sóng #149 phát sóng ngày 08.06.2023 với nội dung “Đi đầu con sóng“. Trước Giờ Đón Sóng là Podcast phát hành...

Trước giờ đón sóng

[Podcast] Cân nhắc giải ngân! | #148

Bạn đang theo dõi tập Podcast Trước Giờ Đón Sóng #148 phát sóng ngày 06.06.2023 với nội dung “Cân nhắc giải ngân“. Trước Giờ Đón Sóng là Podcast phát hành...

Trước giờ đón sóng

[Podcast] Thanh khoản đang trở nên tích cực? | #147

Bạn đang theo dõi tập Podcast Trước Giờ Đón Sóng #147 phát sóng ngày 01.06.2023 với nội dung “Thanh khoản đang trở nên tích cực?“. Trước Giờ Đón Sóng là...

Tất cả Podcast

Scroll to Top
Scroll to Top