Giới thiệu

Podcast Trước giờ đón sóng sản xuất và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM.

Mục tiêu cung cấp những tin tức nhanh nhất và chính xác nhất trên thị trường chứng khoán, từ đó giúp khách hàng ra quyết định đầu tư có cơ sở và mang tính chiến lược.

Podcast nổi bật

Trước giờ đón sóng

[Podcast] Kỳ vọng tích cực cho thị trường | #146

Bạn đang theo dõi tập Podcast Trước Giờ Đón Sóng #146 phát sóng ngày 30.05.2023 với nội dung “Kỳ vọng tích cực cho thị trường“. Trước Giờ Đón Sóng là...

Trước giờ đón sóng

[Podcast] Giao dịch cẩn trọng | #145

Bạn đang theo dõi tập Podcast Trước Giờ Đón Sóng #145 phát sóng ngày 25.05.2023 với nội dung “Giao dịch cẩn trọng“. Trước Giờ Đón Sóng là Podcast phát hành...

Trước giờ đón sóng

[Podcast] Sell in May đã chấm dứt? | #144

Bạn đang theo dõi tập Podcast Trước Giờ Đón Sóng #144 phát sóng ngày 23.05.2023 với nội dung “Sell In May đã chấm dứt?“. Trước Giờ Đón Sóng là Podcast...

Scroll to Top